PS 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku

Aktualności

PS 64

Grupa I - Biedroneczki

1. W GOSPODARSTWIE- zapoznanie z nazwami i cechami wybranych zwierząt hodowanych na wsi, nabywanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi 1-3, kształtowanie  sprawności manualnej podczas wykonywania pracy...

1. W krainie wiecznej zimy - zapoznanie z krajobrazem zimnych krajów, warunkami życia ludzi tam zamieszkujących, ich zwyczajami; rozwiązywanie zagadek - przybliżenie wiadomości dotyczących zwierząt zamieszkujących...

Strona 1 z 3

Kontakt

Przedszkole Samorządowe nr 64
pn."Akademia Jasia i Magłosi" w Białymstoku

ul. Dubois 12, 15-349 Białystok

(85) 745-30-50, (85) 745-39-07
(85) 745-30-50


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI