PS 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku

Aktualności

PS 64

Grupa I - Biedroneczki

BAJECZKI Z MOJEJ PÓŁECZKI- wydłużanie czasu uwagi podczas słuchania bajki, wdrażanie do odpowiadania na proste pytania dotyczące wysłuchanych treści; rozwijanie umiejętności posługiwania się pojęciami: przed, pod, nad, obok; zapoznanie z...

Temat : „My jesteśmy krasnoludki” – nauka piosenki. Cel: zapoznanie z treścią i melodią piosenki, budzenie zamiłowania do śpiewu. Obszar  z podstawy programowej: III( 8), IV (7)   1. Wysłuchanie wiersza Jana Brzechwy...

Temat: Złota Rybka – praca plastyczna- stemplowanie za pomocą folii bąbelkowej lub gąbki. Cel: rozwijanie umiejętności plastycznych i właściwego doboru kolorów podczas kolorowania rybki, wdrażanie do starannego wykonania...

Temat: Pryma aprilis Cel: dziecko dowiaduje się o istnieniu prima aprilis, rozwija zdolność do twórczej wyobraźni i ekspresji.   1. Wprowadzenie do tematu- słuchanie wiersza "Prima Aprilis"(Jan Brzechwa) Wiecie, co było pierwszego...

Temat: Gdzie schowała się książka? - zabawa matematyczna Cel: Rozwijanie umiejętności posługiwania się pojęciami: przed, pod, nad, obok   1. Wiersz B. Szelągowskiej: „Poczytaj mi” - dziecko słucha wiersza, czytanego przez...

Temat: Wilk i koźlątka Cel: wydłużanie czasu uwagi podczas słuchania bajki, wdrażanie do odpowiadania na proste pytania dotyczące wysłuchanych treści   1. Moja ulubiona bajka – swobodne wypowiedzi dzieci, przedstawienie tytułów i...

Temat: „Follow me” – zabawa z zastosowaniem języka angielskiego. Dzieci wspólnie z rodzicami powtarzają słowa i ruchy występujące w piosence. Cel: Nauka słów piosenki wraz z pokazywaniem. ,,Follow me'' - Super Simple...

Strona 1 z 5

Kontakt

Przedszkole samorządowe nr 64
pn."Akademia Jasia i Magłosi" w Białymstoku

ul. Dubois 12, 15-349 Białystok

(85) 745-30-50, (85) 745-39-07
(85) 745-30-50


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI