PS 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku

Aktualności

PS 64

Grupa II - Pszczółki

BAJECZKI Z MOJEJ PÓŁECZKI- wydłużanie czasu uwagi podczas słuchania bajki, wdrażanie do odpowiadania na proste pytania dotyczące wysłuchanych treści; rozwijanie umiejętności posługiwania się pojęciami: przed, pod, nad, obok; zapoznanie z...

PTAKI ZIMĄ Zapoznanie z wyglądem i nazwami ptaków (wróbel, sikorka, gil, gołąb), uwrażliwienie dzieci na los ptaków, zachęcanie do pomagania (systematyczne dokarmianie). Ćwiczenie umiejętności dodawania i odejmowania na liczmanach...

Strona 1 z 3

Kontakt

Przedszkole Samorządowe nr 64
pn."Akademia Jasia i Magłosi" w Białymstoku

ul. Dubois 12, 15-349 Białystok

(85) 745-30-50, (85) 745-39-07
(85) 745-30-50


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI