PS 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku

Aktualności

PS 64

Grupa III - Żabki

Scenariusz zajęć - 02.06.2020 r.

Podstawa Programowa – Obszar III (2), IV (10) Temat tygodnia: DZIEŃ DZIECKA Temat zajęcia: Praca plastyczna ,,Planeta Dzieci'' - kula ziemska z odbicia z folii bąbelkowej i odcisków palców Cele: Doskonalenie umiejętności...

Scenariusz zajęć - 01.06.2020 r.

Podstawa Programowa – Obszar IV (7) Temat tygodnia: DZIEŃ DZIECKA Temat zajęcia: ,,Koledzy z różnych stron świata" - słuchanie wiersza W. Faber ,,Dzieci świata'' Cele: Poznanie dzieci z różnych stron świata. PRZEBIEG: 1. Zabawa integracyjna...

Temat: Moja rodzina. Temat: Pomagamy sobie wzajemnie. Cel: Wzmacnianie samodzielności i poczucia odpowiedzialności. Obszary podstawy programowej: I.5, II.7, Zabawa naśladowcza „Spacer z rodziną”. Dziecko naśladuje ruchem historyjkę czytaną...

Scenariusz zajęć - 28.05.2020 r.

Temat: Moja rodzina. Temat: Lubimy być razem. Cel: Wzmacnianie więzi rodzinnych. Obszary podstawy programowej: I.8, III.2 „Wartości” – zabawa integrująca dzieci i rodziców. Rodzice siedzą naprzeciwko dziecka. Na zmianę rodzice kończą zdanie...

Scenariusz zajęć - 27.05.2020 r.

Temat: Moja rodzina. Temat: Nasz dom. Cel: Usprawnianie umiejętności klasyfikowania według wielkości i układania szeregów. Obszary podstawy programowej: I.5, IV.2, IV.9, IV.12 „Różne domy” – oglądanie ilustracji, poszerzanie słownictwa o nazwy...

Temat: Moja rodzina. Temat: Laurka dla mamy. Cel: Rozwijanie zdolności muzycznych. Obszary podstawy programowej: IV.1 Wysłuchanie piosenki „Moja wesoła rodzinka” https://www.youtube.com/watch?v=9CAEhPUDlA4 Moja wesoła...

Temat: Moja rodzina. Temat: Album rodzinny. Cel: Utrwalanie słownictwa związanego z rodziną. Obszary podstawy programowej: IV.2 1. Zabawa ruchowa ćwiczące duże partie mięśniowe „Rodzic zmęczony – rodzic...

Kontakt

Przedszkole Samorządowe nr 64
pn."Akademia Jasia i Magłosi" w Białymstoku

ul. Dubois 12, 15-349 Białystok

(85) 745-30-50, (85) 745-39-07
(85) 745-30-50


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI