PS 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku

Aktualności

PS 64

Grupa III - Żabki

Piękna nasza Polska cała Zapoznanie z legendą powstania państwa polskiego; Rozwijanie poczucia przynależności narodowej; Stosowanie zwrotów: „Jestem Polakiem. Mieszkam w Polsce. Mówię po polsku.” Podawanie nazwy naszego kraju...

Jesień w sadzie i ogrodzie: (2 tygodnie) zajęcia realizowane metodą projektu, rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców i warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu; tworzenie zbiorów wg określonej cechy np. rodzaju...

Strona 1 z 2

Kontakt

Przedszkole samorządowe nr 64
pn."Akademia Jasia i Magłosi" w Białymstoku

ul. Dubois 12, 15-349 Białystok

(85) 745-30-50, (85) 745-39-07
(85) 745-30-50


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI