PS 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku

Aktualności

PS 64

Grupa III - Żabki

Żegnamy stary rok: dostrzeganie ciągłego następstwa por roku, nauka nazw i kolejności następowania po sobie pór roku; kształtowanie koncentracji uwagi podczas słuchania opowiadania nauczycielki; poznawanie sytuacji zagrażających...

Mikołajki: rozpoznawanie oznak zbliżającej się zimy, uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, nabywanie sprawności manualnej, klasyfikowanie określonych przedmiotów, ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych...

Strona 1 z 3

Kontakt

Przedszkole samorządowe nr 64
pn."Akademia Jasia i Magłosi" w Białymstoku

ul. Dubois 12, 15-349 Białystok

(85) 745-30-50, (85) 745-39-07
(85) 745-30-50


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI