PS 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku

Aktualności

PS 64

Grupa IV - Wróbelki

„O prawach dziecka” – swobodne wypowiedzi dzieci na podstawie wiersza Marcina Brykczyńskiego Cel: kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw, uświadamianie dzieciom, że oprócz praw mają również...

Temat: ,,Days of the week'' Super Simple Songs - nauka dni tygodnia w języku angielskim Cel: Nauka dni tygodnia w języku angielskim 1. ,,DAYS OF THE WEEK'' Super Simple Songs https://www.youtube.com/watch?v=loINl3Ln6Ck Sunday, Monday...

Scenariusz 29.05.2020r (piątek) „Pełne radości zabawy z Mamą i Tatą” - zabawy taneczne z rodzicami Cele:  wzmacnianie więzi emocjonalnej z matką i ojcem - tworzenie klimatu bliskości, miłości i akceptacji; 

Scenariusz zajęć 28. 05. 2020 Temat: „Rodzinka na 102” – ćwiczenia intonacyjne Hasła z podstawy programowej: IV-2,12; III-6; Cel: kształtowanie umiejętności prawidłowej intonacji, próby zapamiętania melodii i tekstu...

Scenariusz 27.05.2020 (środa) „Moja mama”- zabawa słownikowa Hasło z podstawy programowej:III-2, IV-1,2 Cel: wzmacnianie więzi rodzinnych Przebieg zajęć: - „Ja i moja Mama” – quiz: – moja mama ma na imię… – moja mama...

Scenariusz zajęć 26.05.2020 Hasła z podstawy programowej: IV2, IV5, IV18, I5, „DOM – RODZINA” – zabawa integracyjno-wątkowa (pedagogika zabawy) Cele i zadania: - uświadomienie, że istotą relacji rodzinnych jest miłość, przyjaźń...

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z wykorzystaniem metody kreatywnej K. Orffa Cele: doskonalenie umiejętności łączenia ruchu z muzyką; rozwijanie inwencji twórczej i poczucia rytmu; wdrażanie do poprawnego wykonywania kolejnych zadań PRZEBIEG:

Kontakt

Przedszkole Samorządowe nr 64
pn."Akademia Jasia i Magłosi" w Białymstoku

ul. Dubois 12, 15-349 Białystok

(85) 745-30-50, (85) 745-39-07
(85) 745-30-50


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI