PS 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku

Aktualności

PS 64

Grupa IV - Wróbelki

Grudniowe życzenia – zapoznanie z zadaniami i funkcjami urzędu pocztowego; poszerzanie słownika o pojęcie „adres”; kształtowanie umiejętności mówienia o swoich pragnieniach i potrzebach; rozwijanie umiejętności koncentracji podczas słuchania...

BIAŁYSTOK- MOJA MAŁA OJCZYZNA- poznawanie swojej miejscowości; poznawanie różnych technik plastycznych- collage; oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań; odwoływanie się do własnych obserwacji, w celu zwrócenia uwagi na...

Dary jesieni – rozwijanie umiejętności rozróżniania i nazywania darów jesieni. Rozwijanie umiejętności rozróżniania i nazywania popularnych owoców, uwrażliwienie zmysłu smaku i węchu. Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i...

Kontakt

Przedszkole Samorządowe nr 64
pn."Akademia Jasia i Magłosi" w Białymstoku

ul. Dubois 12, 15-349 Białystok

(85) 745-30-50, (85) 745-39-07
(85) 745-30-50


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI