PS 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku

Aktualności

PS 64

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze na grudzień

Grudniowe życzenia – zapoznanie z zadaniami i funkcjami urzędu pocztowego; poszerzanie słownika o pojęcie „adres”; kształtowanie umiejętności mówienia o swoich pragnieniach i potrzebach; rozwijanie umiejętności koncentracji podczas słuchania opowiadania; wdrażanie do posługiwania się adresem; rozwijanie wyobraźni przestrzennej; kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.

 Spotkani z zimą – zapoznanie z oznakami nowej pory roku; rozwijanie mowy; rozwój sprawności manualnych; uświadomienie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w kuchni.

 Święta za pasem – rozbudzanie zainteresowania książką, literaturą dla dzieci; zapoznanie z tradycjami bożonarodzeniowymi; doskonalenie umiejętności prawidłowego, bezpiecznego posługiwania się sztućcami; zapoznanie z tradycją ozdabiania choinki; kształtowanie umiejętności manualnych; kształtowanie umiejętności i nawyku sprzątania po sobie; kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej.

 Świąteczne tradycje – kształtowanie umiejętności słuchania innych, nieprzerywania w trakcie czyjejś wypowiedzi; stwarzanie możliwości rozwijania zmysłu węchu; kształtowanie umiejętności wspólnego śpiewania.

 

Majka Jeżowska

„Kochany Panie Mikołaju”

 

Kochany Panie Mikołaju,

My tak czekamy każdej zimy,

Dlaczego zawsze Pan przychodzi do nas Gdy śpimy?

Czy to już musi tak pozostać?

Czy to jest w księgach zapisane?

Ja od prezentu bym wolała

Spotkanie z Panem.

I wiem od dzieci, że z radością,

Chciałyby słuchać Pana głosu,

W mróz ogrzejemy Panu uszy

Piosenką gorącą jak rosół!

 

Ref.: Hu, hu, ha, hu, hu, ha,

Nasza zima zła, ale zima z Mikołajem

Jest pachnącym, ciepłym majem!

Hu, hu, ha, hu, hu, ha,

Nasza zima zła, ale zima z Mikołajem

Jest pachnącym, ciepłym majem!

Zawsze bądź wśród nas

Mikołaju, Mikołaju, Mikołaju nasz!

 

Maria Konopnicka

„Choinka w lesie”

A kto tę choinkę zasiał w ciemnym lesie?
Zasiał ci ją wiaterek, co nasionka niesie.
A kto tę choinkę ogrzał w ciemnym boru?
Ogrzało ją to słoneczko z niebieskiego dworu.
A kto tę choinkę poił w ciemnym gaju?
Jasne ją poiły rosy i woda z ruczaju.
A kto tę choinkę wyhodował z ziarna?
Wychowała ją mateńka, ziemia nasza czarna.

Kontakt

Przedszkole Samorządowe nr 64
pn."Akademia Jasia i Magłosi" w Białymstoku

ul. Dubois 12, 15-349 Białystok

(85) 745-30-50, (85) 745-39-07
(85) 745-30-50


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI