PS 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku

Aktualności

PS 64

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze na styczeń

ZABAWY NA ŚNIEGU… BAWIĘ SIĘ BEZPIECZNIE

Kształtowanie nawyków bezpiecznej zabawy na śniegu, rozwiązywanie zagadek słownych, obrazkowych i ruchowych – usystematyzowanie wiedzy dotyczącej zimy, malowanie białą farbą na folii aluminiowej (lub celofanie) – rozwijanie ekspresji plastycznej; próby śpiewania piosenki w tempie wolnym, średnim i szybkim.

KARNAWAŁ W NASZYM PRZEDSZKOLU

Poznawanie utworów literackich o wartościach wychowawczych – nabywanie umiejętności formułowania wypowiedzi z użyciem poprawnych gramatycznie zdań; posługiwanie się pojęciami dotyczącymi wielkości, długości, położenia przedmiotów w przestrzeni oraz nazwami kolorów ; improwizacje ruchowe z wykorzystaniem fragmentów muzyki klasycznej m.in. Straussa, Szostakowicza, Prokofiewa – rozwijanie dziecięcej ekspresji ruchowej.

MOJA BABCIA I MÓJ DZIADEK

Prowadzenie rozmów w oparciu o galerię rodzinnych fotografii – przekazywanie w formie krótkich wypowiedzi informacji o najbliższych; ćwiczenie pamięci logicznej i mechanicznej podczas nauki wiersza; wykonanie laurki z wykorzystaniem kolorowego papieru- doskonalenie motoryki małej, manipulowanie dostępnym materiałem; ćwiczenia słuchowe – rozpoznawanie i nazywanie określonych dźwięków i odgłosów.

POZNAJEMY URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE

Zapoznanie z wybranymi urządzeniami elektrycznymi , ich wyglądem i sposobem działania, poznanie zasad bezpiecznego zachowania podczas obsługi urządzeń elektrycznych, rozwijanie myślenia logicznego, ćwiczenie skupienia uwagi, klasyfikowanie przedmiotów wg cechy jakościowej, dostrzeganie podobieństw; gra na instrumentach perkusyjnych.

 

Wiersz „Zima”

(aut. D. Gellner)

Zima wcale nie jest cicha.
W zimie wiele głosów słychać:
Dzwonią dzwonki, trzeszczą sanie -
To jest właśnie zimy granie.
Mróz
Wygrywa groźnym palcem
Na klawiszach sopli walce,
Wiatr za płotem gwiżdże, hula...
Bęc

Upadła śnieżna kula.                                                      
Pewnie dzieci grają w śnieżki.
Szurr - ktoś zgarnia
Śnieg ze ścieżki.
Dzwoniec gubi się w piosence,
A my
Wyciągnijmy ręce
I chwytajmy śnieg mięciutki - śnieżne gwiazdy,
Zimy nutki.

 

Piosenka „Pytania do babci i dziadka”

(sł. Ł. Tartas, muz. W. Korthals)

Babciu powiedz jaka byłaś w swoich szkolnych latach
Czy wolałaś w szkole siedzieć czy na dworze ganiać
Czego bałaś się naprawdę z czego się cieszyłaś
Czy lubiłaś śpiewać tańczyć czy cichutka byłaś
Czy dostałaś kiedyś lalkę albo może misie
Czy wolałaś czekoladę landrynki czy ptysie
Gdzie jeździłaś na wakacje z kim się przyjaźniłaś
I czy można cofnąć czas by zobaczyć jaka byłaś

Super by było tak wyczarować
By z małą babcią pospacerować
I z dziadkiem naszym małym chłopakiem
Na koniec świata iść górskim szlakiem

Dziadku przyznaj się czy dzieckiem raczej grzecznym byłeś
Procą łukiem czy pukawką w lesie się bawiłeś
Czy zrywałeś kiedyś jabłka w sadzie od sąsiada
Czy biegałeś po kałużach kiedy deszcz napadał

Czy ciągnąłeś za warkocze swoje koleżanki
Czy to prawda że z tornistra robiło się sanki
A czy w Indian i kowbojów bawić się lubiłeś
I czy można cofnąć czas by zobaczyć jaki byłeś

Super by było tak wyczarować
By z małą babcią pospacerować
I z dziadkiem naszym małym chłopakiem
Na koniec świata iść górskim szlakiem

Super by było tak wyczarować
By z małą babcią pospacerować
I z dziadkiem naszym małym chłopakiem
Na koniec świata iść górskim szlakiem

Babciu kocham Cię
Dziadku kocham Cię

Babciu kocham Cię
Dziadku kocham Cię

Super by było tak wyczarować
By z małą babcią pospacerować
I z dziadkiem naszym małym chłopakiem
Na koniec świata iść górskim szlakiem

Babciu kocham Cię
Dziadku kocham Cię

Babciu kocham Cię
Dziadku kocham Cię

Kontakt

Przedszkole Samorządowe nr 64
pn."Akademia Jasia i Magłosi" w Białymstoku

ul. Dubois 12, 15-349 Białystok

(85) 745-30-50, (85) 745-39-07
(85) 745-30-50


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI