PS 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku

Aktualności

PS 64

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze na wrzesień

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

WRZESIEŃ GRUPA IV

 1. ŻEGNAJCIE WAKACJE, WITAMY PRZEDSZKOLE– ustalanie zasad obowiązujących w przedszkolu
  i wdrażanie do ich przestrzegania, zachęcanie dzieci do swobodnych wypowiedzi; ćwiczenia
  w liczeniu- przeliczanie elementów wg możliwości dzieci.
 2. WZOROWY PRZEDSZKOLAK – kształtowanie umiejętności społecznych dzieci – porozumiewanie się z kolegami i dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych; doskonalenie umiejętności rysowania postaci człowieka.

III. UMIEM ZACHOWAĆ SIĘ W ŁAZIENCE I PRZY STOLE – kształtowanie nawyków higienicznych: prawidłowe mycie rąk i zębów, wdrażanie do kulturalnego zachowania się przy stole, utrzymywanie ładu i porządku w sali; wskazywanie i nazywanie poszczególnych części ciała.

 1. BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK – poznawanie zasad ruchu drogowego dotyczących prawidłowego
  i bezpiecznego poruszania się ulicami; doskonalenie umiejętności określania kierunków: w prawo,
  w lewo.
 2. JESIEŃ W SADZIE I W OGRODZIE - rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; nazywanie warzyw i owoców, klasyfikowanie wg koloru, wielkości, kształtu, wyjaśnienie znaczenia słowa sad; zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody, wykorzystywanie owoców
  w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej, muzycznej oraz w inny, niestandardowy sposób.

C:\Users\User\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.gif

Wiersz „Dyżurny" Cz. Janczarskiego

Mina poważna, zafrasowana:

Jurek ma dyżur dzisiaj od rana.

-O, być dyżurnym to nie zabawa!

dyżur w przedszkolu to ważna sprawa

Trzeba nakarmić  wesołe rybki,

które w akwarium patrzą przez szybki.

I trzeba kwiaty podlać w wazonie:

kaktus włochaty, dwie pelargonie...

Trzeba też schować klocki do skrzynki,

gdy dom budować skończą dziewczynki.

Trzeba pamiętać tym i owym.

Naprawdę dzień to pełen roboty! 

 

Piosenka Uwaga – czerwone światło” – www.kolorowaciuchcia.pl

Do przedszkola co dzień rano
idę przez ulicę z mamą,
droga wcale nie jest łatwa,
bo na skrzyżowaniach światła.

Ref. Czerwone światło: Stój!
Zielone światło: Idź!
Na żółtym świetle zawsze czekaj,
tak już musi być.

Samochody w rzędach stoją,
a kierowcy spoglądają,
czy już światło jest zielone,
by odjechać w swoją stronę.

Ref. Czerwone światło…

Policjanci wciąż pracują,
skrzyżowania obserwują,
czy przepisy wszyscy znają
i czy znaków przestrzegają.

Ref. Czerwone światło…

Kontakt

Przedszkole Samorządowe nr 64
pn."Akademia Jasia i Magłosi" w Białymstoku

ul. Dubois 12, 15-349 Białystok

(85) 745-30-50, (85) 745-39-07
(85) 745-30-50


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI