PS 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku

Aktualności

PS 64

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne listopad

BIAŁYSTOK- MOJA MAŁA OJCZYZNA- poznawanie swojej miejscowości; poznawanie różnych technik plastycznych- collage; oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań; odwoływanie się do własnych obserwacji, w celu zwrócenia uwagi na piękno naszego regionu.

LISTOPADOWA SZARUGA -  obserwowanie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych np. padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia; zauważanie rytmów np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, klockach.

UCZYMY SIĘ POMAGAĆ INNYM - dostrzeganie i szanowanie potrzeb innych, pomaganie kolegom w sytuacjach wywołujących smutek; nazywanie i rozpoznanie wartości związanych z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość.

 

PRZYGOTOWANIE ZWIERZĄT DO ZIMY - obserwowanie zmian w przyrodzie na wybranych przykładach; omawianie sposobów, jak zwierzęta  (jeż, wiewiórka, niedźwiedź) przygotowują się do nadchodzącej  zimy (gromadzą zapasy, zasypiają..); wprowadzenie prostych piosenek; kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała (układanie przedmiotów wokół siebie, odpowiednio do poleceń: przed sobą, za sobą, obok, pod, nad itp.).

Wiersz

„Rodzinny spacer”

(aut. B. Forma)

Mama, tata,

ja i brat

na spacer idziemy.

Nawet kiedy

pada deszcz

wszyscy się śmiejemy.

Ze mną razem

bawią się

tata, brat i mama.

Taka moja

właśnie jest

rodzina kochana.

 

Piosenka

"Tańcząca wiewiórka".
(muzyka i słowa: D. i K. Jagiełło)

Ref.:
Wiewióreczka mała,
po lesie biegała,
hopsa sasa, hopsa sasa, po lesie biegała. (bis)

1.Spotkała jeżyka,
tańczyli walczyka,
tańczyli walczyka, raz, dwa, trzy, raz. (bis)

Ref. Wiewióreczka mała....

2.Spotkała owieczkę,
tańczyli poleczkę,
raz i dwa i raz i dwa i tańczyli poleczkę. (bis)

Ref. Wiewióreczka mała....

3.Spotkała ślimaka,
tańczą kujawiaka,
raz i dwa, raz i dwa, trzy, tańczą kujawiaka. (bis)

Ref. Wiewióreczka mała....
4.Spotkała szaraka,
tańczą kujawiaka,
dookoła polany, tańczą kujawiaka. (bis)

Kontakt

Przedszkole Samorządowe nr 64
pn."Akademia Jasia i Magłosi" w Białymstoku

ul. Dubois 12, 15-349 Białystok

(85) 745-30-50, (85) 745-39-07
(85) 745-30-50


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI