PS 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku

Aktualności

PS 64

Grupa IX - Zajączki

 Ptaki zimą dostrzeganie, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawianie w stosunku do nich życzliwości i troski, dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej Moja Babcia i...

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc GRUDZIEŃ „Mikołajki”-rozwijanie u dzieci empatii, rozumienia potrzeby pomagania potrzebującym; posługiwanie się liczebnikami porządkowymi w zakresie 7.   „Prąd elektryczny”

Temat: Modlę się za moich bliskich zmarłych. Ogólne cele katechetyczne: - Uświadomienie prawdy, że zmarli potrzebują naszej modlitwy. - Kształtowanie postawy modlitewnej i pamięci o bliskich zmarłych. W listopadzie pamiętamy szczególnie...

Strona 1 z 3

Kontakt

Przedszkole Samorządowe nr 64
pn."Akademia Jasia i Magłosi" w Białymstoku

ul. Dubois 12, 15-349 Białystok

(85) 745-30-50, (85) 745-39-07
(85) 745-30-50


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI