PS 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku

Aktualności

PS 64

Grupa IX - Zajączki

Przyszła do nas zima - zapoznanie z krajobrazem zimnych krajów, warunkami życia ludzi tam zamieszkujących, ich zwyczajami; dokarmianie ptaków, uwrażliwienie dzieci na los ptaków zimą; ćwiczenie odporności emocjonalnej. Jak wyglądał świat...

  MIKOŁAJKI – Uwrażliwienie na emocje swoje i innych dzieci, przedstawianie emocji w sposób akceptowalny przez otoczenie. Czerpanie radości ze wspólnych zabaw. Kształtowanie poprawnego wyrażania swoich potrzeb i marzeń. DZIECIAKI...

Polska moja ojczyzna - zapoznanie z legendą powstania państwa polskiego oraz symbolem narodowym jakim jest godło; wskazywanie na mapie największych rzek (Wisła, Odra), miast ( Kraków, Warszawa), poznanie ważniejszych regionów oraz...

Strona 1 z 2

Kontakt

Przedszkole samorządowe nr 64
pn."Akademia Jasia i Magłosi" w Białymstoku

ul. Dubois 12, 15-349 Białystok

(85) 745-30-50, (85) 745-39-07
(85) 745-30-50


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI