PS 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku

Aktualności

PS 64

Grupa V - Mróweczki

„Nasi koledzy na całym świecie” – prezentacja multimedialna. Cel: kształtowanie poczucia tolerancji, szacunku  wobec innych, poznawanie mieszkańców z różnych stron świata i ich  zwyczajów, Hasło z podstawy programowej...

„O prawach dziecka” – swobodne wypowiedzi dzieci na podstawie wiersza Marcina Brykczyńskiego Cel: kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw, uświadamianie dzieciom, że oprócz praw mają również...

TEMAT:,,Pełne radości zabawy z Mamą i Tatą” -zabawy taneczne z rodzicami Cele: wzmacnianie więzi emocjonalnej z matką i ojcem-tworzenie klimatu bliskości, miłości i akceptacji; kształcenie płynności ruchów...

Temat: W zdrowym ciele, zdrowy duch- ćwiczenia gimnastyczne Cel: Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej Hasło z podstawy programowej: I (5); II (11); IV (7) Pomoce: butelka typu pet   Dziecko wraz z rodzicem siedzą...

Temat: Kocham moją mamę. Ogólne cele katechetyczne: Poznanie prawdy o miłości macierzyńskiej. Na ostatniej katechezie rozmawialiśmy o Maryi, która jest Matką Jezusa i Matką każdego z nas. Posłuchajmy opowiadania o Marku. Pewnego wieczoru leżałem...

Temat: ,,WSPÓLNA ZABAWA-DOBRA SPRAWA”- ZAJĘCIA RUCHOWE Hasło z podstawy programowej:I-5,III-5,IV-14 Cel: rozwijanie troski o zdrowie i sprawność fizyczną. Pomoce: gazeta. Część wstępna Swobodny marsz z&nbsp...

Temat: „ Laurka dla Mamy” - wyklejanka z kolorowego papieru i gazet z dorysowywaniem Hasła z podstawy programowej: I-5, III-6, IV-7 Cel: ćwiczenie umiejętności rozwijanie i pogłębianie więzi rodzinnych. Pomoce: kolorowy papier, kolorowe...

  Scenariusz zajęć do tematyki tygodniowej „Moja Rodzina” Hasła z podstawy programowej: IV2, IV5, IV18, I5,  DOM - RODZINA – Zabawa integracyjno-wątkowa (pedagogika zabawy) Cel: - uświadomienie, że istotą relacji...

Kontakt

Przedszkole Samorządowe nr 64
pn."Akademia Jasia i Magłosi" w Białymstoku

ul. Dubois 12, 15-349 Białystok

(85) 745-30-50, (85) 745-39-07
(85) 745-30-50


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI