PS 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku

Aktualności

PS 64

Grupa V - Mróweczki

Wiosna na wiejskim podwórku Poszerzanie wiedzy na temat wsi, zwierząt żyjących w gospodarstwie wiejskim, wyjaśnianie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi; poznawanie narzędzi potrzebnych na wsi i ich zastosowania; ćwiczenia ortofoniczne...

Ogólne cele katechetyczne: 1. Zapoznanie z historią wjazdu Jezusa do Jerozolimy. 2. Kształtowanie postawy radości i uwielbienia Jezusa. Modlitwa z dziećmi: Ojcze nasz Wstęp Za nami bardzo ważny dzień- Niedziela Palmowa. Czytanie Pisma...

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne marzec. Grupa V Mróweczki Poznajemy zawody - przypomnienie nazw wybranych zawodów oraz ich pożyteczności w życiu człowieka -zapoznanie z zawodami, które funkcjonowały w przeszłości -

PTAKI W KARMNIKU. Przypomnienie nazw, wyglądu i zwyczajów ptaków zimujących Uwrażliwienie na potrzebę pomocy ptakom podczas zimy Rozwijanie zdolności manualnych podczas wykonywania prac technicznych Usprawnianie liczenia i porównywania...

Strona 1 z 4

Kontakt

Przedszkole Samorządowe nr 64
pn."Akademia Jasia i Magłosi" w Białymstoku

ul. Dubois 12, 15-349 Białystok

(85) 745-30-50, (85) 745-39-07
(85) 745-30-50


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI