PS 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku

Aktualności

PS 64

Grupa VI - Wiewióreczki

„MIKOŁAJKI” – zwrócenie uwagi na zmianę pory roku; pobudzanie wyobraźni na temat postaci mikołaja oraz jego charakterystycznych elementów. Doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na rodzaj, kształtowanie umiejętności...

 Polska moja ojczyzna - zapoznanie z legendą powstania państwa polskiego oraz symbolami narodowymi jakim godło, flaga,  wskazywanie na mapie największych rzek (Wisła, Odra), miast ( Kraków, Warszawa), poznanie ważniejszych regionów...

Strona 1 z 2

Kontakt

Przedszkole samorządowe nr 64
pn."Akademia Jasia i Magłosi" w Białymstoku

ul. Dubois 12, 15-349 Białystok

(85) 745-30-50, (85) 745-39-07
(85) 745-30-50


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI