PS 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku

Aktualności

PS 64

Grupa VI - Wiewióreczki

„Bezpieczne zachowania” – rozmowa na podstawie filmu edukacyjnego (IV.2) Cele: - wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wakacji, - rozwijanie pamięci i uwagi, - znajomość wybranych znaków ostrzegawczych, z jakimi...

Temat: Zabawy z figurami geometrycznymi (IV.12) Cele: Utrwalenie kształtów i nazw figur geometrycznych. Wzbogacenie słownictwa dzieci. Rozwijanie twórczej wyobraźni. Utrwalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według&nbsp...

„Wakacyjny zielnik”- projekt badawczy (IV.2, 17,19) Cele: - stosowanie nowoczesnych metod zabawowych twórczych z elementami  doświadczania, obserwowania, czy eksperymentowania - zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych przez...

Temat: Wierzę w Boga, którego poznaję. Ogólne cele katechetyczne: Podsumowanie poznanych prawd o Bogu. Na naszych spotkaniach poznajemy dobrego Boga. Wiemy już o Nim bardzo dużo. Przypomnijmy sobie teraz, o czym rozmawialiśmy w tym roku. A oto...

Sława Hospodu Iisusu Chrystu ! moje Kochane Dzieci ! Język cerkiewnosłowiański Moje Wspaniałe Dzieci !    Zakończyło się właśnie wielkie święto - Święto Zesłania Świętego Ducha na Apostołów oraz dzień świąteczny poświęcony...

Temat:  „Zabawy wakacyjne”-  ćwiczenia logopedyczne. Obszar z podstawy programowej: IV 1 Cel : - usprawnianie narządów mowy Przebieg: 1. Słuchanie wiersza „Powitanie lata" I. Fabiszewskiej. Rodzic czyta rymowankę.

„Kolorowe kwiatki na rabatkach” – zabawa matematyczna. Na początku, aby przygotować naszą głowę do zadań matematycznych zaczynamy od zabawy ruchowej. Cel: kształtowanie umiejętności przeliczania elementów, dodawanie i odejmowanie w zakresie...

Kontakt

Przedszkole Samorządowe nr 64
pn."Akademia Jasia i Magłosi" w Białymstoku

ul. Dubois 12, 15-349 Białystok

(85) 745-30-50, (85) 745-39-07
(85) 745-30-50


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI