PS 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku

Aktualności

PS 64

Grupa VI - Wiewióreczki

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE  LISTOPAD GRUPA VI  5 – LATKI JESIENNA SZARUGA – rozpoznawanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku; doskonalenie umiejętności wypowiadania się całymi...

PROJEKT EDUKACYJNY(DWUTYGODNIOWY) - „KOMPUTER”  Zapoznanie z historią powstania komputera- filmy i prezentacje. Utworzenie „Kącika komputerowego” – urządzenie wystawy poświęcone sprzętom komputerowym. Zapoznanie z ciekawymi programami...

WITAMY NASZE PRZEDSZKOLE – ustalanie zasad obowiązujących w przedszkolu i wdrażanie do ich przestrzegania, zachęcanie dzieci do swobodnych wypowiedzi; ćwiczenia w liczeniu- przeliczanie elementów wg możliwości dzieci. JESTEM...

Strona 3 z 3

Kontakt

Przedszkole Samorządowe nr 64
pn."Akademia Jasia i Magłosi" w Białymstoku

ul. Dubois 12, 15-349 Białystok

(85) 745-30-50, (85) 745-39-07
(85) 745-30-50


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI