PS 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku

Aktualności

PS 64

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze na wrzesień

 1. WITAMY NASZE PRZEDSZKOLE – ustalanie zasad obowiązujących w przedszkolu
  i wdrażanie do ich przestrzegania, zachęcanie dzieci do swobodnych wypowiedzi; ćwiczenia w liczeniu- przeliczanie elementów wg możliwości dzieci.
 2. JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM – kształtowanie umiejętności społecznych dzieci – porozumiewanie się z kolegami i dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie
  i w sytuacjach zadaniowych; doskonalenie umiejętności rysowania postaci człowieka.
 3. UMIEM ZACHOWAĆ SIĘ W ŁAZIENCE I PRZY STOLE – kształtowanie nawyków higienicznych: prawidłowe mycie rąk i zębów, wdrażanie do kulturalnego zachowania się przy stole, utrzymywanie ładu i porządku w sali; wskazywanie i nazywanie poszczególnych części ciała.
 4. BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK – poznawanie zasad ruchu drogowego dotyczących prawidłowego i bezpiecznego poruszania się ulicami; doskonalenie umiejętności określania kierunków: w prawo, w lewo.

 

Wiersz „Dyżurny" Cz. Janczarskiego

Mina poważna, zafrasowana:

Jurek ma dyżur dzisiaj od rana.

-O, być dyżurnym to nie zabawa!

dyżur w przedszkolu to ważna sprawa

Trzeba nakarmić  wesołe rybki,

które w akwarium patrzą przez szybki.

I trzeba kwiaty podlać w wazonie:

kaktus włochaty, dwie pelargonie...

Trzeba też schować klocki do skrzynki,

gdy dom budować skończą dziewczynki.

Trzeba pamiętać o tym i owym.

Naprawdę dzień to pełen roboty! 

 

Piosenka Uwaga – czerwone światło” - sł. M. Terlikowska, muz. T. Kierski 
 1. Czy to duże miasto, wioska czy osada,

kto uważnie chodzi, ten pod nic nie wpada!

Kolorowe światła obok skrzyżowania:

jedno iść pozwala, drugie iść zabrania.

Refren: Bądźmy uważni!  Bądźmy ostrożni!

 1. Ten czerwony sygnał przejść nam nie pozwala,

Gdy czerwonym okiem patrzy na nas z dala!

A zielony sygnał oko ma zielone,

mówi: bardzo proszę przejść na drugą stronę!

Refren: Bądźmy uważni! Bądźmy ostrożni!

 1. Przejście przez ulicę nie jest trudną sprawą:

Najpierw spójrzmy w lewo, potem spójrzmy w prawo!

Jeśli nic nie jedzie, można iść bezpiecznie,

ten drogowy przepis trzeba znać koniecznie.

Refren: Bądźmy uważni! Bądźmy ostrożni!

Kontakt

Przedszkole Samorządowe nr 64
pn."Akademia Jasia i Magłosi" w Białymstoku

ul. Dubois 12, 15-349 Białystok

(85) 745-30-50, (85) 745-39-07
(85) 745-30-50


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI