PS 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku

Aktualności

PS 64

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC WRZESIEŃ

JUŻ WAKACJE ŻEGNAMY I PRZEDSZKOLE WITAMY

Nawiązywanie serdecznych kontaktów z nauczycielem  i nowymi kolegami; poznanie rozmieszczenia nowej sali oraz przypomnienie wyglądu innych pomieszczeń  w przedszkolu (szatnia, inne sale, łazienka). Swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych. Dzielenie się wrażeniami ze spędzonych wakacji.

 

JESTEM WZOROWYM PRZEDSZKOLAKIEM

Zapoznanie dzieci z ich prawami i obowiązkami, ustalenie zasad obowiązujących w grupie, zawarcie umów, wdrażanie do ich przestrzegania, zwracanie uwagi na stosowania form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy).

 

UMIEM ZACHOWAĆ SIĘ PRZY STOLE I W ŁAZIENCE

Kształtowanie właściwych nawyków związanych ze spożywaniem posiłku; rozwijanie umiejętności uważnego obserwowania wykonywanych przez nauczyciela czynności; przypomnienie kolejności etapów mycia rąk, rozumienie konieczności dbania o higienę.

 

JESTEŚMY BEZPIECZNI NA DRODZE

Poznawanie zasad ruchu drogowego dotyczących prawidłowego i bezpiecznego poruszania się ulicami; doskonalenie umiejętności określania kierunków: w prawo, w lewo.  

 

Piosenka „Znaki zakazu, znaki nakazu”

 (aut. D. Gellner, muz. A. Skorupka)

 Kodeks drogowy przyniósł mi tata.

Tyle w nim znaków, że koniec świata!

Tu znak drogowy, tam znak drogowy –

chyba dostanę zawrotu głowy!

Ref.

Znaki zakazu,

znaki nakazu,

trudno je poznać

wszystkie od razu.

Tu się zatrzymaj,

tam w prawo skręć,

tutaj nie wjeżdżaj

chociaż masz chęć!

Uczę się znaków, mam dobre chęci,

wciąż po pokoju ktoś mi się kręci.

Mama z kolacją, z wizytą tata

i z pretensjami kotka łaciata!

Ref.

Znaki zakazu...

Wszyscy bez przerwy kręcą mi głowę,

wciąż mi się mylą znaki drogowe,

kotka łaciata leży i mruczy –

może się za mnie znaków nauczy?!

Ref.

La, la, la, la...

Znaki zakazu,

znaki nakazu,

poznam je wszystkie,

lecz nie od razu.

 

Wiersz  "Koledzy" Cz. Janczarski

Tak się nudziłem,

gdy byłem sam.

A teraz kilku,

kolegów mam.

Co dzień od rana,

czekam tej chwili,

gdy będą ze mną,

koledzy mili.

Wspólna zabawa,

zawsze się uda.

Już teraz nie wiem,

co to jest nuda.

Dobrze nam razem,

czy słońce, czy deszcz.

Czy i Ty z nami,

bawić się chcesz?

Kontakt

Przedszkole Samorządowe nr 64
pn."Akademia Jasia i Magłosi" w Białymstoku

ul. Dubois 12, 15-349 Białystok

(85) 745-30-50, (85) 745-39-07
(85) 745-30-50


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI