PS 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku

Aktualności

PS 64

Grupa VII - Jeżyki

FERIE NA SPORTOWO- utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych; określanie cech śniegu i lodu, próby wyciągania wniosków z zaobserwowanych zdarzeń; kształtowanie ogólnej tężyzny fizycznej, wzmacnianie mięśni nóg.

Temat: Modlę się za moich bliskich zmarłych. Ogólne cele katechetyczne: - Uświadomienie prawdy, że zmarli potrzebują naszej modlitwy. - Kształtowanie postawy modlitewnej i pamięci o bliskich zmarłych. W listopadzie pamiętamy szczególnie...

Jesienna szaruga - uświadomienie dzieciom konieczności dostosowania ubrania do warunków atmosferycznych, doskonalenie umiejętności gry na wybranych instrumentach perkusyjnych, odtworzenie rytmu piosenki; poznanie techniki plastycznej „mokre...

Strona 1 z 2

Kontakt

Przedszkole Samorządowe nr 64
pn."Akademia Jasia i Magłosi" w Białymstoku

ul. Dubois 12, 15-349 Białystok

(85) 745-30-50, (85) 745-39-07
(85) 745-30-50


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI