PS 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku

Aktualności

PS 64

Grupa VII - Jeżyki

POLSKA – MÓJ KRAJ- zapoznanie z legendą powstania państwa polskiego. Odszukiwanie na mapie nazw miast, rzek, gór, jezior. Kształtowanie postawy szacunku do historii naszego kraju, symboli narodowych, poszerzanie wiedzy na temat własnej...

MOJE MIASTO – BIAŁYSTOK - Wycieczka: zwiedzanie najważniejszych zabytków naszego miasta tj. Ratusz, Pałac Branickich, Kościół Farny, Planty - dostrzeganie otaczającego wokół piękna (zieleń, architektura budynków); spacer pobliskimi ulicami...

ŻEGANAMY WAKACJE- WITAMY PRZEDSZKOLE- swobodne wypowiedzi dzieci na temat wakacji- wdrażanie do wypowiadania się całym zdaniem, zwrócenie uwagi na poprawność wypowiedzi w czasie przeszłym; doskonalenie umiejętności liczenia w różnym zakresie...

Kontakt

Przedszkole samorządowe nr 64
pn."Akademia Jasia i Magłosi" w Białymstoku

ul. Dubois 12, 15-349 Białystok

(85) 745-30-50, (85) 745-39-07
(85) 745-30-50


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI