PS 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku

Aktualności

PS 64

Grupa VII - Jeżyki

Karnawał –Kształtowanie myślenie przyczynowo- skutkowego, rozwijanie umiejętności budowania zdań. Ćwiczenie narządów mowy: warg i języka.Doskonalenie umiejętności współpracy.doskonalenie umiejętności cięcia nożyczkami, rozwijanie...

POLSKA – MÓJ KRAJ- zapoznanie z legendą powstania państwa polskiego. Odszukiwanie na mapie nazw miast, rzek, gór, jezior. Kształtowanie postawy szacunku do historii naszego kraju, symboli narodowych, poszerzanie wiedzy na temat własnej...

Strona 1 z 2

Kontakt

Przedszkole samorządowe nr 64
pn."Akademia Jasia i Magłosi" w Białymstoku

ul. Dubois 12, 15-349 Białystok

(85) 745-30-50, (85) 745-39-07
(85) 745-30-50


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI