PS 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku

Aktualności

PS 64

Ratownicy medyczni u Jeżyków

W październiku  naszą grupę odwiedzili ratownicy medyczni z grupy ratowniczej Medival. To było nie tylko bardzo miłe, ale przede wszystkim bardzo ważne spotkanie, którego celem było przygotowanie przedszkolaków do wykonywania prostych czynności udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego zachowania się w czasie wypadku, w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Przedszkolaki pod czujnym okiem ratowników uczyły się w jaki sposób należy sprawdzać przytomność osoby poszkodowanej oraz jak wygląda pozycja boczna ustalona (inaczej zwana bezpieczną).  Dzieci przypomniały sobie numery telefonów ratunkowych oraz dowiedziały się w jaki sposób rozmawiać przez telefon z dyspozytorką.

Mam nadzieję, że spotkanie to pomogło zaszczepić w dzieciach ideę konieczności pomocy osobom potrzebującym oraz że wychowankowie już nigdy nie przejdą obojętnie obok człowieka potrzebującego ratunku i będą wiedzieli jak mogą pomóc. 

Kontakt

Przedszkole Samorządowe nr 64
pn."Akademia Jasia i Magłosi" w Białymstoku

ul. Dubois 12, 15-349 Białystok

(85) 745-30-50, (85) 745-39-07
(85) 745-30-50


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI