PS 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku

Aktualności

PS 64

Grupa VIII - Orzełki

1. PROJEKT EDUKACYJNY „PODLASIE- MOJA MAŁA OJCZYZNA”- metoda projektu - poznanie historii swojego miasta, kształtowanie orientacji w przestrzeni, próby rozróżniania prawej i lewej strony, nabywanie sprawności manualnej i...

WITAMY NASZE PRZEDSZKOLE – ustalanie zasad obowiązujących w przedszkolu i wdrażanie do ich przestrzegania, zachęcanie dzieci do swobodnych wypowiedzi; ćwiczenia w liczeniu- przeliczanie elementów wg możliwości dzieci. JESTEM...

Kontakt

Przedszkole samorządowe nr 64
pn."Akademia Jasia i Magłosi" w Białymstoku

ul. Dubois 12, 15-349 Białystok

(85) 745-30-50, (85) 745-39-07
(85) 745-30-50


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI