PS 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku

Aktualności

PS 64

Grupa VIII - Orzełki

FERIE NA SPORTOWO- utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych; określanie cech śniegu i lodu, próby wyciągania wniosków z zaobserwowanych zdarzeń; kształtowanie ogólnej tężyzny fizycznej, wzmacnianie mięśni nóg.

W MIKOŁAJKOWYM KLIMACIE - słuchanie opowiadań; stwarzanie różnorodnych kontekstów aktywności dziecka: wspólne pląsy i zabawy przy muzyce, wyrażenie w formie plastycznej swoich marzeń i oczekiwań; wspieranie dzieci w rozwoju czynności...

Temat: Modlę się za moich bliskich zmarłych. Ogólne cele katechetyczne: - Uświadomienie prawdy, że zmarli potrzebują naszej modlitwy. - Kształtowanie postawy modlitewnej i pamięci o bliskich zmarłych. W listopadzie pamiętamy szczególnie...

Strona 1 z 2

Kontakt

Przedszkole Samorządowe nr 64
pn."Akademia Jasia i Magłosi" w Białymstoku

ul. Dubois 12, 15-349 Białystok

(85) 745-30-50, (85) 745-39-07
(85) 745-30-50


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI