PS 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku

Aktualności

PS 64

Grupa VIII - Orzełki

„Mikołajki”- wzbogacenie wiedzy dzieci na temat postaci Świętego Mikołaja; rozwijanie u dzieci empatii, rozumienia potrzeby pomagania potrzebującym , rozwijanie umiejętności płynnego mówienia, stosowania prawidłowych form składniowych...

1. Polska moja ojczyzna - zapoznanie z legendą powstania państwa polskiego oraz symbolem narodowym jakim jest godło; wskazywanie na mapie największych rzek (Wisła, Odra), miast ( Kraków, Warszawa), poznanie ważniejszych...

Strona 1 z 2

Kontakt

Przedszkole samorządowe nr 64
pn."Akademia Jasia i Magłosi" w Białymstoku

ul. Dubois 12, 15-349 Białystok

(85) 745-30-50, (85) 745-39-07
(85) 745-30-50


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI