PS 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku

Aktualności

PS 64

Grupa X - Żuczki

Scenariusz zajęć – wtorek 02.06.2020 Temat: „Dzieci z różnych stron świata”- rozmowa na podstawie prezentacji multimedialnej Cele: poznanie dzieci różnych narodowości, akceptowanie odmiennego...

Scenariusz zajęć – poniedziałek 01.06.2020r. BLOK  TEMATYCZNY: Święto Dzieci Temat: „Dzień Dziecka” –zabawy ruchowe do muzyki Cel: czerpanie radości ze wspólnych zabaw, rozwijanie predyspozycji muzycznych...

Temat: ,,Walking, walking’’ song Cele:- kształtowanie rozumienia ze słuchu - wprowadzenie słownictwa: walk, hop, run, stop 1.„Look at me” Rodzic wprowadza dziecko w tematykę zajęć. Powtarza czynności i nazywa je (walk/spacerować, run/biegać...

Scenariusz zajęć – piątek 29.05.2020 Temat:Miś szykuje prezenty- zabawa dydaktyczna rozwijająca pamięć Cel: rozwijanie koncentracji uwagi, spostrzegawczości oraz pamięci. Obszar z podstawy...

Temat: „Kwiaty dla mamy” - zabawa matematyczna Cel: rozwijanie umiejętności dostrzegania i kontynuowania podanego rytmu Obszar z podstawy programowej: (IV) 12 1. ,, Masażyk”- ćwiczenia relaksacyjne Po pleckach płynie...

Scenariusz zajęć- środa 27.05.2020 Temat: „Mamy mamy”- rytmizacja wiersza Romualdy Romanowskiej Cel: doskonalenie umiejętności wyrazistego wymawiania słów Obszar z podstawy programowej: IV (2) 1. Ćwiczenia...

Scenariusz zajęć- wtorek 26.05.2020 Temat: „Portret mojej mamy”– rysowanie postaci kredkami ołówkowymi Cel: doskonalenie  umiejętności rysowania postaci z uwzględnieniem charakterystycznych dla niej cech. Obszar z podstawy...

Kontakt

Przedszkole Samorządowe nr 64
pn."Akademia Jasia i Magłosi" w Białymstoku

ul. Dubois 12, 15-349 Białystok

(85) 745-30-50, (85) 745-39-07
(85) 745-30-50


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI