PS 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku

Aktualności

PS 64

Grupa X - Żuczki

Temat : Pryma aprilis C: dziecko dowiaduje się o istnieniu prima aprilis, rozwija zdolność do twórczej wyobraźni i ekspresji. Wprowadzenie do tematu- słuchanie wiersza "Prima Aprilis"(Jan Brzechwa) Wiecie, co było pierwszego...

Temat :                Gdzie schowała się książka? - zabawa matematyczna C:rozwijanie umiejętności posługiwania się pojęciami: przed, pod, nad, obok Wiersz B...

Scenariusz zajęć - 30.03.2020r.

Temat :Wilk i koźlątka C: wydłużanie czasu uwagi podczas słuchania bajki, wdrażanie do odpowiadania na proste pytania dotyczące wysłuchanych treści Moja ulubiona bajka – swobodne wypowiedzi dzieci, przedstawienie tytułów i bohaterów.

Temat: „Bazie w wazonie”- praca plastyczna- collage Cele: Doskonalenie sprawności palców i dłoni, poznanie nowej techniki plastycznej Pomoce: zdjęcia gałązek wierzbowych z baziami, kartka A4, kolorowa gazeta, nożyczki, klej, włóczka lub...

Temat: „W wiosennym ogródku”- zabawa matematyczna z wykorzystaniem klocków Cele: przeliczanie elementów w zbiorze w możliwie szerokim zakresie, rozwijanie umiejętności układania prostego rytmu. Pomoce: klocki w trzech kolorach (np. żółty...

Temat: „Maszeruje wiosna” – wprowadzenie piosenki Krystyny Bożek-Gowik   Cel: osłuchanie z melodią i tekstem piosenki, ćwiczenie pamięci odtwórczej. Pomoce: treść piosenki, melodia utworu w mp3 lub link do utworu, książki, albumy

Strona 1 z 4

Kontakt

Przedszkole samorządowe nr 64
pn."Akademia Jasia i Magłosi" w Białymstoku

ul. Dubois 12, 15-349 Białystok

(85) 745-30-50, (85) 745-39-07
(85) 745-30-50


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI