PS 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku

Aktualności

PS 64

Grupa XI - Sówki

Data: 26.06.2020 Temat tygodnia; Morze, góry, mazury Temat:  Z pamiętnika podróżnika Cel:  Rozwijanie zainteresowań badawczych. Obszar podstawy programowej: IV (5), (8), (13)   1. Pakujemy...

Blok tematyczny: Morze, góry, mazury Temat dnia: „Muszle znad morza " Cel: Przeliczanie elementów, dodawanie i odejmowanie. Podstawa programowa: IV (12)   1. „Jak wygląda muszla” Zastanówcie się jak wygląda...

Temat: Bezpieczne wakacje Cele ogólne: Zapoznanie dzieci z możliwościami spędzania czasu wolnego. Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie wakacji. Cele szczegółowe: Dziecko: zna sposoby spędzania wolnego czasu w...

  TEMAT ZAJĘC:" TATA MISTRZEM ŚWIATA!" Obszary z podstawy programowej: Obszar I – dziecko wykonuje ćwiczenia ruchowe kształtujące prawidłową postawę ciała, Cele: Wzmacnianie więzi emocjonalnej z tatą, pielęgnowanie tradycji...

BLOK TEMATYCZNY: MORZE, GÓRY, MAZURY TEMAT ZAJĘC:" Idą wakacje" Obszary z podstawy programowej: Obszar I – dziecko wykonuje ćwiczenia ruchowe kształtujące prawidłową postawę ciała, wykonuje własne improwizacje ruchowe; obszar IV – dziecko...

Scenariusz zajęć - 19.06.2020 r.

Temat: Szanujemy się nawzajem. Temat: Kodeks kulturalnego przedszkolaka. Cel: Wzmocnienie poczucia sprawczości i odpowiedzialności za własne zachowanie. Obszary podstawy programowej: I.5, Przypomnienie piosenki „Piosenka bardzo...

Scenariusz zajęć - 18.06.2020 r.

Temat: Szanujemy się nawzajem. Temat: Szanujemy przyrodę. Cel: Usprawnianie przeliczania i układania szeregów. Obszary podstawy programowej: II.10, 11, IV.15 Przypomnienie piosenki pt. „Piosenka bardzo kulturalna”. Nauka...

Scenariusz zajęć - 17.06.2020 r.

Temat: Szanujemy się nawzajem. Temat: Szanujemy przyrodę. Cel: Usprawnianie przeliczania i układania szeregów. Obszary podstawy programowej: II.10, 11, IV.15 Przypomnienie piosenki pt. „Piosenka bardzo kulturalna”. Nauka...

Kontakt

Przedszkole Samorządowe nr 64
pn."Akademia Jasia i Magłosi" w Białymstoku

ul. Dubois 12, 15-349 Białystok

(85) 745-30-50, (85) 745-39-07
(85) 745-30-50


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI