PS 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku

Dla rodziców

PS 64

Opłaty

UWAGA RODZICE!

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 64 p.n. „Akademia Jasia i Małgosi” informuje, iż od dnia 1.12.2016 r. zmianie ulega sposób wnoszenia opłat za usługi przedszkolne (Zarządzenie 12/2016 Dyrektora PS 64 z 18.11.2016 r.) Płatności za przedszkole można dokonywać wyłącznie poprzez wpłatę na konta bankowe przedszkola do 10 dnia każdego miesiąca, zgodnie z zawartą z przedszkolem umową.

Należy pamiętać, że opłatę wnosimy na odrębne rachunki bankowe zgodnie z informacją 
o wysokości opłat za dany miesiąc zamieszczoną na stronie internetowej iPrzedszkola 
w zakładce należności (szczegóły) lub informacją uzyskaną od intendenta.


Nr konta bankowego, na który wnosimy opłatę stałą, odsetki, nadgodziny:

90 1240 2890 1111 0010 3570 8862(Bank Pekao SA II Oddz. w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 42)

Nr konta bankowego, na który wnosimy opłatę za żywienie, odsetki:

49 1240 2890 1111 0010 3570 8921(Bank Pekao SA II Oddz. w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 42)

 

Kontakt

Przedszkole samorządowe nr 64
pn."Akademia Jasia i Magłosi" w Białymstoku

ul. Dubois 12, 15-349 Białystok

(85) 745-30-50, (85) 745-39-07
(85) 745-30-50


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI