PS 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku

Dla rodziców

PS 64

Opłaty

UWAGA RODZICE!

Sposób wnoszenia opłat za przedszkole

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” informuje, iż od dnia 1.12.2016 r. zmianie ulega sposób wnoszenia opłat za usługi przedszkolne (Zarządzenie 12/2016 Dyrektora PS 64 z 18.11.2016 r.) Płatności za przedszkole można dokonywać wyłącznie poprzez wpłatę na oddzielne konta bankowe przedszkola do 10 dnia każdego miesiąca, zgodnie z zawartą z przedszkolem umową.

Nr konta bankowego, na który wnosimy opłatę za korzystanie z przedszkola – z dołu (za poprzedni miesiąc wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty):

90 1240 2890 1111 0010 3570 8862

Nr konta bankowego, na który wnosimy opłatę za wyżywienie – wpłacamy z góry za dany miesiąc:

49 1240 2890 1111 0010 3570 8921

 Np. we wrześniu do 10.09.br. należy zapłacić:

  •  wyżywienie - za wrzesień

 w październiku do 10.10.br. należy zapłacić:

  • opłatę za korzystanie z przedszkola za wrzesień
  • wyżywienie za październik

Należy pamiętać, że opłatę wnosimy na odrębne rachunki bankowe zgodnie z informacją o wysokości opłat za dany miesiąc zamieszczoną w systemie iPrzedszkola w zakładce należności (szczegóły) lub informacją uzyskaną od intendenta przedszkola.

Podstawa prawna do wnoszenia opłat:

1. UCHWAŁA nr L/770/18 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie   z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych.

2. Zarządzenie nr 756/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27 czerwca 2018 r.

3. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 20 czerwca 2018 r. NK-II.4131.55.2018.BG

 

Kontakt

Przedszkole samorządowe nr 64
pn."Akademia Jasia i Magłosi" w Białymstoku

ul. Dubois 12, 15-349 Białystok

(85) 745-30-50, (85) 745-39-07
(85) 745-30-50


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Ta strona używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Twoim urządzeniu końcowym. Polityka prywatności OK