PS 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku

Dla rodziców

PS 64

Rada Rodziców

 Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców i wszystkim, którzy pomagają nam w codziennej pracy i przyczyniają się do rozwoju placówki.

konto Rady Rodziców: 

 

MONIKA KOSTROWSKA

NEST BANK 89 1870 1045 2078 1070 9240 0001

 

 

przy wpłacie na konto proszę koniecznie podać: 

nazwisko, imię i grupę dziecka oraz za co wnoszona jest opłata

Kontakt

Przedszkole Samorządowe nr 64
pn."Akademia Jasia i Magłosi" w Białymstoku

ul. Dubois 12, 15-349 Białystok

(85) 745-30-50, (85) 745-39-07
(85) 745-30-50


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI