Śpiewająca Polska

 Chór "Śpiewające Nutki" z Przedszkola Samorządowego Nr 64 w Białymstoku działa od września 2012 roku. Założony został z inicjatywy pani dyrektor Bożeny Arłukiewicz. W chórze śpiewają dzieci wyłonione podczas przesłuchań oceniających predyspozycje słuchowe oraz wokalne. Obecnie jest to grupa 20 osób, w której skład wchodzą następujące dzieci:

  1. Natalia Dąbrowska
  2. Michalina Chrostowska
  3. Julia Kondratowicz
  4. Marta Krajna
  5. Magdalena Krajna
  6. Helena Chmielewska
  7. Wiktoria Olczak
  8. Weronika Niedźwiecka
  9. Zofia Kowalewska
  10. Zofia Markow
  11. Natalia Pieskowska
  12. Lena Plejewska
  13. Vanessa Balińska
  14. Michalina Ignaciuk
  15. Aleksandra Wisniewska
  16. Ignacy Balun
  17. Martina Cittarela
  18. Gabriela Miejłuk
  19. Lena Niemczynowicz
  20. Oliwia Dobrowolska
  21. Kinga Lech
  22. Emilia Ludwicka

Do chwili obecnej chór wystąpił na wielu koncertach zarówno w przedszkolu, uświetniając swoimi występami uroczystości takie jak: Jasełka, uroczysta gala konkursu „Skrzydlaci przyjaciele”, „Dzień Rodziny” oraz w koncertach chórów programu „Śpiewająca Polska”: „Kolędy i Pastorałki” 2012r, „Chóry szkolne w 100. rocznicę urodzin Witolda Lutosławskiego” 2013r.

Naszymi sukcesami jest dwukrotne zdobycie Srebrnego Dyplomu podczas XII i XIII Regionalnego Przeglądu Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”.

Chór prowadziła dyrygentka, pianistka, kompozytorka pani Monika Sypytkowska, która posiada bogate doświadczenie w pracy zarówno z dziećmi, jak i z młodzieżą. Jest laureatką wielu konkursów chóralnych. Brała udział w Musicalu Jana Krutula „Królewna Śnieżka”, współpracowała z chórem Opery i Filharmonii Podlaskiej podczas nagrań utworu Krzysztofa Pendereckiego „Siedem bram Jerozolimy”. Brała udział w seminariach dla dyrygentów jako uczestnik czynny – dyrygent, prowadzonych pod kierunkiem Maestro Paula Kantschiedera. Uczestniczka wielu edycji seminarium dla nauczycieli „Wychowanie Przez Sztukę”, na którym prezentowała własne projekty edukacyjne.

 

Od lutego 2016r. chór prowadzi Jolanta Drużyńska- dyrygentka, studentka Uniwersytetu Muzycznego w Białymstoku na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w klasie dyrygowania dr hab.Anny Olszewskiej. Studentka Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku historia. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2012/2013 na kierunku historia. Od roku 2015 współpracuję z Podlaskim Centrum Muzycznym. Jest uczestniczką wielu warsztatów i wykładów dla dyrygentów m.in. „Podstawy Emisji Głosu” – Elena Egorova (30.01.2010 Warszawa) ,„Osobowość dyrygenta w świetle wyzwań współczesnego życia muzycznego”(17-19.04.2015 r. Warszawa), „Misterium sztuki dyrygenckiej”- Marek Dyżewski, „Wpływ techniki wokalnej na barwę chóru dziecięcego”- mgr Agnieszka Sowa (07.12.2015r. Białystok),warsztaty metodyczne dla nauczycieli szkół muzycznych Regionu Wielkopolskiego „Chóralne Abecadło”zorganizowanych w Poznańskiej Szkole Chóralnej Jerzego Kurczewskiego( 08.05.2015 r. Poznań), „Specyfika pracy dyrygenta z chórem szkolnym”- Zdzisław Ohar (26.09.2015r. Białystok), „Praca z chórem szkolnym z elementami improwizaji wokalnej i interpretacji melodii metodą Justina Ward.”- Ewa Domagała (21.06.2015r. Warszawa), „Oddech życiowy a oddech wokalny-przepis na chór. O pozamuzycznych sposobach motywowania młodzieży i uświadamienia im znaczenia śpiewu w ich życiu” - Tadeusz Eckert (21.06.2015 r.Warszawa), Uczesniczka edycji seminarium dla nauczycieli „Wychowanie przez sztukę”.

Występ chóru

Jubileusz Śpiewającej Polski