Zajęcia dodatkowe

Klubiki zainteresowań:

Mamy bardzo bogatą ofertę bezpłatnych zajęć dodatkowych wykraczających poza obowiązujące ramy programowe:

Zajęcia bezpłatne:

 

  • język angielski prowadzony przez lektora we wszystkich grupach (2 razy w tygodniu)
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
  • religia w grupach dzieci 5-6 -letnich
  • rytmika we wszystkich grupach