PS 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku

O Przedszkolu

PS 64

Kadra pedagogiczna

Nasze nauczycielki ukończyły:

studia podyplomowe:

  • Zarządzanie Oświatą
  • Socjoterapię
  • Terapię Pedagogiczną
  • Nauczanie Zintegrowane
  • Logopedię
  • Gimnastykę korekcyjno - kompensacyjną
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
  • Pedagogikę specjalną
  • Pedagogikę resocjalizacyjną
  • Arteterapię
  • Kształcenie informatyczne w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
  • Edukację i terapię osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

kursy kwalifikacyjne:

  • Terapię Pedagogiczną
  • Zarządzanie Oświatą
  • Metodykę nauczania języka angielskiego w zakresie wczesnoszkolnym i przedszkolnym
  • Terapię ręki
  • Integrcję sensoryczną
  • Oligofrenopedagogikę
  • Trenera Umiejętności Społecznych i Życiowych
  • Arteterapię i Terapię Zajęciową
  • Instruktora teatralnego
  • Instruktora Tańca Nowoczesnego

Kontakt

Przedszkole Samorządowe nr 64
pn."Akademia Jasia i Magłosi" w Białymstoku

ul. Dubois 12, 15-349 Białystok

(85) 745-30-50, (85) 745-39-07
(85) 745-30-50


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI