PS 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku

O Przedszkolu

PS 64

Promujemy zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie to inaczej Szkoła tworząca warunki (fizyczne i społeczne), sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia.

Szkoła umożliwiająca aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia.

Nowa definicja szkoły promującej zdrowie Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia.
Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie oparta jest na spełnianiu standardów określonych dla realizacji programu:Cztery główne cechy skutecznej SzPZ:
życzliwe i wspierające relacje międzyludzkie: empatia, docenianie/szacunek, szczerość w stosunku do uczniów i nauczycieli; wszyscy kształtują umiejętności skutecznego porozumiewania się; współdziałania, komunikowania się, aktywnego słuchania, budowania poczucia własnej wartości; struktura szkoły (organizacja, etos, system oceniania itd.) wspiera i docenia ludzi (a nie „podłamuje”);

uczestnictwo całej społeczności: wspólnota celów, wartości, programów; duch otwartości, współpracy, dzielenia; partnerstwo wszystkich pracowników, uczniów, rodziców, społeczności lokalnej we wszystkich działaniach (zarządzaniu, planowaniu, nauczaniu i uczeniu się); równość tzn. niewyłącznie nikogo ze względu na warstwę społeczną, poziom zdolności;

klarowność (jasność widoczność) przepisów, zasad, oczekiwań, struktury, ról: wszyscy wiedzą „na czym stoją” i mają poczucie bezpieczeństwa; jasna i konsekwentnie wdrażana polityka dotycząca promocji zdrowia, zapobiegania przemocy, dyscypliny, relacji dom – szkoła;

autonomia: odpowiedzialność, niezależność, krytyczne myślenie, samoświadomość (przeciwieństwo uległości i posłuszeństwa); koncentracja na uczeniu się a nie nauczaniu; kształtowanie poczucia wiary w siebie; uczniowie uczą się podejmowania decyzji, nauczyciele kontrolują ich wyniki.

27 listopada 2013 roku w Białymstoku odbyła się III Konferencja Szkół Promujących Zdrowie, na której nasze przedszkole po wielu latach aktywnej działalności na rzecz promocji zdrowia oraz po spełnieniu wymaganych kryteriów i warunków – otrzymało Wojewódzki Certyfikat Podlaskiej Szkoły Promującej Zdrowie.

Przedszkole Samorządowe nr 64 to placówka, w której, realizowana jest koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie, a edukacja zdrowotna stanowi nieodłączny element pracy wychowawczo-dydaktycznej. Środowisko fizyczne, społeczne, atmosfera, polityka i organizacja wspierają edukację zdrowotną, sprzyjają zdrowemu stylowi życia oraz dobremu samopoczuciu członków naszej przedszkolnej społeczności.

Z naszymi prozdrowotnymi działaniami wychodzimy poza mury placówki, współdziałając przy tym z rodzicami i społecznością lokalną. Nasze przedszkole to społeczność – pracownicy, wychowankowie, rodzice, którzy podejmują wspólne działania dla poprawy swego zdrowia i samopoczucia przez zmianę zachowań zdrowotnych, tworzenie zdrowego środowiska fizycznego i społecznego.

A oto przykłady niektórych działań z zakresu edukacji zdrowotnej podejmowanych w naszej placówce:

  • regularne badanie samopoczucia pracowników, rodziców, dzieci poprzez ankiety, obserwacje, analizy dokumentacji, rozmowy indywidualne, konsultacje i inne;
  • regularne realizowanie na zajęciach z dziećmi tematyki prozdrowotnej w formie zabawowo-warsztatowej, angażowanie rodziców
  • edukacja rodziców
  • regularne spotkania z rodzicami (przynajmniej raz w miesiącu) – zebrania, konsultacje indywidualne, warsztaty, imprezy integracyjne, zajęcia otwarte itp.
  • wyeliminowanie słodyczy i tzw. niezdrowych produktów z jadłospisu przedszkolnego
  • organizowanie imprez i spotkań z udziałem przedstawicieli społeczności lokalnej
  • realizacja projektów własnych np. „Wielki, mały człowiek", „W krainie dźwięku i obrazu - słucham, widzę, tworzę", ,,Mamo, tato poćwicz z nami – przedszkolakami”, „Przyjaźń z emocjami” oraz projektów i programów zewnętrznych („Przyjaciele Zippiego", „Co warto jeść?", „Akademia Zdrowego Przedszkolaka", „Mamo, tato wolę wodę", „Kubusiowi przyjaciele natury", „Aquafresh", ,,Zachowaj równowagę przedszkole przyjazne żywieniu i aktywności fizycznej”)
  • ciągła modernizacja placu zabaw i wnętrz budynku przedszkola
  • realizacja innowacji: „Bawię się, uczę, poznaję świat poprzez zabawy fundamentalne", „Nie rób za mnie nic, co potrafię zrobić sam – zajęcia w oparciu o koncepcję pedagogiki daltońskiej", „Zabawy z językiem angielskim"

Z perspektywy kilku lat możemy stwierdzić, że staliśmy się placówką, w której zarówno my – pracownicy, jak i dzieci, staramy się i ciągle uczymy jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, a przy tym udało nam się pozyskać do podobnych działań wielu sojuszników w postaci rodziców i instytucji lokalnych. Należy podkreślić, że podejmowane przez nas działania mają charakter długofalowy i na trwałe wpisały się w plan pracy placówki.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji

Kontakt

Przedszkole samorządowe nr 64
pn."Akademia Jasia i Magłosi" w Białymstoku

ul. Dubois 12, 15-349 Białystok

(85) 745-30-50, (85) 745-39-07
(85) 745-30-50


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Ta strona używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Twoim urządzeniu końcowym. Polityka prywatności OK