Przedszkole promujące zdrowie

Przedszkole Samorządowe Nr 64

Szkoła Promująca Zdrowie

to inaczej

 Szkoła tworząca warunki (fizyczne i społeczne), sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia.

 Szkoła umożliwiająca aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia.

Nowa definicja szkoły promującej zdrowie

 Szkoła promująca  zdrowie  tworzy  warunki i  podejmuje działania,  które  sprzyjają dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, podejmowaniu  przez  jej członków działań na rzecz zdrowia.

Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie oparta jest na spełnianiu standardów określonych dla realizacji programu:

Standard pierwszy:

Szkoła  promująca  zdrowie  pomaga  członkom   społeczności  szkolnej  zrozumieć   i akceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie.

Standard drugi:

Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji  zdrowia w sposób sprzyjający:

uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej,

skuteczności i długofalowości działań.

Standard trzeci:

Szkoła promując zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności.

Standard czwarty:

Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający:

satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników,

zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników,

uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.

Standard piaty:

Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.

Cztery główne cechy skutecznej SzPZ:

życzliwe i wspierające relacje międzyludzkie: empatia, docenianie/szacunek, szczerość w stosunku do uczniów i nauczycieli; wszyscy kształtują umiejętności skutecznego porozumiewania się; współdziałania, komunikowania się, aktywnego słuchania, budowania poczucia własnej wartości; struktura szkoły (organizacja, etos, system oceniania itd.) wspiera i docenia ludzi (a nie „podłamuje”);

uczestnictwo całej społeczności: wspólnota celów, wartości, programów; duch otwartości, współpracy, dzielenia; partnerstwo wszystkich pracowników, uczniów, rodziców, społeczności lokalnej we wszystkich działaniach (zarządzaniu, planowaniu, nauczaniu i uczeniu się); równość tzn. niewyłącznie nikogo ze względu na warstwę społeczną, poziom zdolności;

klarowność  (jasność widoczność) przepisów, zasad, oczekiwań, struktury, ról: wszyscy wiedzą „na czym stoją” i mają poczucie bezpieczeństwa; jasna i konsekwentnie wdrażana polityka dotycząca promocji zdrowia, zapobiegania przemocy, dyscypliny, relacji dom – szkoła;

autonomia: odpowiedzialność, niezależność, krytyczne myślenie, samoświadomość (przeciwieństwo uległości i posłuszeństwa); koncentracja na uczeniu się a nie nauczaniu; kształtowanie poczucia wiary w siebie; uczniowie uczą się podejmowania decyzji, nauczyciele kontrolują ich wyniki.

27 listopada 2013 roku w Białymstoku odbyła się III Konferencja Szkół Promujących Zdrowie, na której nasze przedszkole po wielu latach aktywnej działalności  na rzecz promocji zdrowia oraz po spełnieniu wymaganych kryteriów i warunków – otrzymało Wojewódzki Certyfikat Podlaskiej Szkoły Promującej Zdrowie.

Przedszkole Samorządowe nr 64 to placówka, w której, realizowana jest koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie, a edukacja zdrowotna stanowi nieodłączny element pracy wychowawczo-dydaktycznej. Środowisko fizyczne, społeczne, atmosfera, polityka i organizacja wspierają edukację zdrowotną, sprzyjają zdrowemu stylowi życia oraz dobremu samopoczuciu członków naszej przedszkolnej społeczności.

Z naszymi prozdrowotnymi działaniami wychodzimy poza mury placówki, współdziałając przy tym z rodzicami i społecznością lokalną. Nasze przedszkole to społeczność – pracownicy, wychowankowie, rodzice, którzy podejmują wspólne działania dla poprawy swego zdrowia i samopoczucia przez zmianę zachowań zdrowotnych, tworzenie zdrowego środowiska fizycznego i społecznego.

A oto przykłady niektórych działań z zakresu edukacji zdrowotnej podejmowanych w naszej placówce:

           -       regularne badanie samopoczucia pracowników, rodziców, dzieci poprzez ankiety, obserwacje, analizy dokumentacji, rozmowy indywidualne, konsultacje i inne;

-       regularne realizowanie na zajęciach z dziećmi tematyki prozdrowotnej w formie zabawowo-warsztatowej, angażowanie rodziców

-       edukacja rodziców

-       regularne spotkania z rodzicami (przynajmniej raz w miesiącu) – zebrania, konsultacje indywidualne, warsztaty, imprezy integracyjne, zajęcia otwarte itp.

-       wyeliminowanie słodyczy i tzw. niezdrowych produktów z jadłospisu przedszkolnego

-       organizowanie imprez i spotkań z udziałem przedstawicieli społeczności lokalnej

-       realizacja projektów własnych np. „Wielki, mały człowiek", „W krainie dźwięku i obrazu - słucham, widzę, tworzę", ,,Mamo, tato poćwicz z nami – przedszkolakami”, „Przyjaźń z emocjami”  oraz projektów i programów zewnętrznych („Przyjaciele Zippiego", „Co warto jeść?", „Akademia Zdrowego Przedszkolaka", „Mamo, tato wolę wodę", „Kubusiowi przyjaciele natury", „Aquafresh", ,,Zachowaj równowagę – przedszkole przyjazne żywieniu i aktywności fizycznej”)

-       ciągła modernizacja placu zabaw i wnętrz budynku przedszkola

-       realizacja innowacji: „Bawię się, uczę, poznaję świat poprzez zabawy fundamentalne", „Nie rób za mnie nic, co potrafię zrobić sam – zajęcia w oparciu o koncepcję pedagogiki daltońskiej", „Zabawy z językiem angielskim"

Z perspektywy kilku lat możemy stwierdzić, że staliśmy się placówką, w której zarówno my – pracownicy, jak i dzieci, staramy się i ciągle uczymy jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, a przy tym udało nam się pozyskać do podobnych działań wielu sojuszników w postaci rodziców i instytucji lokalnych. Należy podkreślić, że podejmowane przez nas działania mają charakter długofalowy i na trwałe wpisały się w plan pracy placówki.

 

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji