PS 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku

O Przedszkolu

PS 64

Promujemy zdrowie

DEFINICJA PRZEDSZKOLA PROMUJĄCEGO ZDROWIE

Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

 • zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników i rodziców dzieci),
 • podejmowaniu przez członków społeczności przedszkola aktualnie i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

WAŻNE DLA PRAKTYKI ASPEKTY PROMOCJI ZDROWIA

 • Koncentracja na zdrowiu jako dobrostanie i jego umacnianiu/doskonaleniu. Dobre zdrowie sprzyja lepszej jakości życia, sprawnemu funkcjonowaniu, osiąganiu celów, większej wydajności w pracy i zarobkom, satysfakcji z życia. Zdrowie jest środkiem (a nie celem) dla dobrego, twórczego życia.
 • Całościowe (holistyczne) podejście do zdrowia. Zakłada ono, że zdrowie jednostki ma wiele wymiarów (fizyczny, psychiczny, społeczny, duchowy, seksualny) i zależy od wielu czynników w środowisku fizycznym (naturalnym i stworzonym przez ludzi), społecznym i ekonomicznym. Na wiele tych czynników ludzie mogą mieć wpływ.
 • Promocja zdrowia jest procesem zmian społecznych, dotyczy jednostek, grup i społeczności. Obejmuje dwa wzajemnie powiązane obszary:

- działania indywidualne ludzi podejmowane w celu dokonania sprzyjających zdrowiu zmian w swoim stylu życia,

- działania zbiorowe, wspólne, członków danej społeczności dla tworzenia sprzyjającego zdrowiu i dobremu samopoczuciu środowiska fizycznego i społecznego.

 • Uświadamianie ludziom, że oni sami podejmują decyzje w sprawach swego zdrowia i ponoszą odpowiedzialność za zdrowie własne i innych ludzi w swoim otoczeniu.
 • Uświadamianie politykom i zarządzającym (decydentom) na różnych poziomach i we wszystkich organizacjach, że:

- zdrowie powinno „wejść” do każdego systemu społecznego (nie ma odrębnych systemów dla zdrowia) i niezbędne jest tworzenie koalicji dla zdrowia,

- ich zadaniem jest tworzenie warunków, w których „zdrowe wybory będą dla ludzi łatwiejszymi wyborami”.

27 listopada 2013 roku w Białymstoku odbyła się III Konferencja Szkół Promujących Zdrowie, na której nasze przedszkole po wielu latach aktywnej działalności na rzecz promocji zdrowia oraz po spełnieniu wymaganych kryteriów i warunków – otrzymało Wojewódzki Certyfikat Podlaskiej Szkoły Promującej Zdrowie. 

Przedszkole Samorządowe nr 64 to placówka, w której, realizowana jest koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie, a edukacja zdrowotna stanowi nieodłączny element pracy wychowawczo-dydaktycznej. Środowisko fizyczne, społeczne, atmosfera, polityka i organizacja wspierają edukację zdrowotną, sprzyjają zdrowemu stylowi życia oraz dobremu samopoczuciu członków naszej przedszkolnej społeczności. 

Z naszymi prozdrowotnymi działaniami wychodzimy poza mury placówki, współdziałając przy tym z rodzicami i społecznością lokalną. Nasze przedszkole to społeczność – pracownicy, wychowankowie, rodzice, którzy podejmują wspólne działania dla poprawy swego zdrowia i samopoczucia przez zmianę zachowań zdrowotnych, tworzenie zdrowego środowiska fizycznego i społecznego. 

A oto przykłady niektórych działań z zakresu edukacji zdrowotnej podejmowanych w naszej placówce:

 • regularne badanie samopoczucia pracowników, rodziców, dzieci poprzez ankiety, obserwacje, analizy dokumentacji, rozmowy indywidualne, konsultacje i inne;
 • regularne realizowanie na zajęciach z dziećmi tematyki prozdrowotnej w formie zabawowo-warsztatowej, angażowanie rodziców
 • edukacja rodziców
 • regularne spotkania z rodzicami (przynajmniej raz w miesiącu) – zebrania, konsultacje indywidualne, warsztaty, imprezy integracyjne, zajęcia otwarte itp.
 • wyeliminowanie słodyczy i tzw. niezdrowych produktów z jadłospisu przedszkolnego
 • kanapkowe piątki
 • organizowanie imprez i spotkań z udziałem przedstawicieli społeczności lokalnej
 • realizacja projektów własnych np. „Przedszkolaki odkrywają świat”, „Wszystko zaczyna się w przedszkolu” finansowanych ze środków unijnych, projektów zewnętrznych: „Przyjaciele Zippiego", „Akademia Zdrowego Przedszkolaka", „Mamo, tato wolę wodę", „Kubusiowi przyjaciele natury", „Aquafresh", ,,Zachowaj równowagę, przedszkole przyjazne żywieniu i aktywności fizycznej”, „Przedszkoliada”, „Wingee”, „Cała Polska czyta dzieciom”, „Dzieciaki Mleczaki”, projektów edukacyjnych : „Komputer i ja”, „Moja rodzina”, „Podlasie – moja mała ojczyzna”, „Od ziarenka do bochenka”.
 • realizacja innowacji: „Książeczki na radości i smuteczki”,  „Bawię się, uczę, poznaję świat poprzez zabawy fundamentalne", „Nie rób za mnie nic, co potrafię zrobić sam – zajęcia w oparciu o koncepcję pedagogiki daltońskiej", „Zabawy z językiem angielskim".
 • ciągła modernizacja placu zabaw i wnętrz budynku przedszkola

Z perspektywy kilku lat możemy stwierdzić, że staliśmy się placówką, w której zarówno my – pracownicy, jak i dzieci, staramy się i ciągle uczymy jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, a przy tym udało nam się pozyskać do podobnych działań wielu sojuszników w postaci rodziców i instytucji lokalnych. Należy podkreślić, że podejmowane przez nas działania mają charakter długofalowy i na trwałe wpisały się w koncepcję  pracy placówki.

Przedszkolny zespół do spraw promocji zdrowia

Koordynator: Ewa Dakowicz

Członkowie:

Dyrektor p. Bożena Arłukiewicz

Nauczycielki:

Dorota Ciełuszecka

Ewa Czarniecka

Urszula Dobkiewicz

Dorota Kazberuk

Monika Krupicka

Barbara Andrejczuk - intendent

Helena Harasiuk – szefowa kuchni

Anna Dawidziuk - rodzic

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji

 

Kontakt

Przedszkole samorządowe nr 64
pn."Akademia Jasia i Magłosi" w Białymstoku

ul. Dubois 12, 15-349 Białystok

(85) 745-30-50, (85) 745-39-07
(85) 745-30-50


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI