PS 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku

Oferta

PS 64

Koła zainteresowań

Mamy bardzo bogatą ofertę bezpłatnych zajęć dodatkowych wykraczających poza obowiązujące ramy programowe:

  • Koło przyrodniczo-badawcze "MAŁY PRZYRODNIK" więcej informacji o działalności klubiku przyrodniczo - badawczego można znaleźć na stronie: www.klubynaszejziemi.pl
  • Koło matematyczne "KANGURKI"
  • Koło plastyczne "PASTELKI"
  • Koło sportowe "WALECZNE TYGRYSKI"
  • Koło taneczne "ISKIERKI"
  • Koło terapeutyczno - czytelnicze
  • Koło korekcyjno - profilaktyczne
  • Koło origami
  • Koło teatralne

 

KOŁA odbywają się co tydzień /od października do końca maja/

NAZWA

DZIEŃ

GODZINY

SALA

 PROWADZĄCA NAUCZYCIELKA

Koło gimnastyki korekcyjnej

wtorek

16:00-16:30

gr. I

Monika Kalinowska
Daria Niewińska

Koło origami

piątek

16:00-16:30

przy ul. św. Jerzego

Joanna Łoniewska

Koło plastyczne

 

 

Koło taneczne

poniedziałek

 

 

wtorek

16:00-16:30

 

 

16:00-16:30

gr. VII

 

 

sala gimnastyczna

Urszula Dobkiewicz

Bożena Rogowska

 

Sylwia Luma

Anita Rębacz

 

Koło matematyczne

piątek

12:30-13:00

 

Dorota Kazberuk
Karolina Faszcza

Koło teatralne

środa

12:00-12:30

gr. VII

Ewa Dakowicz
Beata Mickiewicz

Koło terapeutyczno - czytelnicze

piątek

16:00-16:30

gr. V

Anna Ostaszewska
Katarzyna Baczyńska

Koło sportowe I 

piątek

16:00-16:30

hol na górze

Katarzyna Szelkowska
Ewa Czarniecka

Kolo sportowe II

poniedziałek

16:00-16:30

sala gimnastyczna

Barbara Sierzputowska

Anna Danielczuk

Kolo przyrodniczo - badawcze

poniedziałek /co drugi tydzień/

13:00-13:30

sala katechetyczna

Dorota Ciełuszecka

Koło taneczne

piątek/co drugi tydzień/

16:00-16:30

przy ul. św. Jerzego

Ewa klimek

Kontakt

Przedszkole samorządowe nr 64
pn."Akademia Jasia i Magłosi" w Białymstoku

ul. Dubois 12, 15-349 Białystok

(85) 745-30-50, (85) 745-39-07
(85) 745-30-50


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI