PS 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku

Oferta

PS 64

Koła zainteresowań

Mamy bardzo bogatą ofertę bezpłatnych zajęć dodatkowych wykraczających poza obowiązujące ramy programowe:

  • Koło przyrodniczo-badawcze "MAŁY PRZYRODNIK" /więcej informacji o działalności koła przyrodniczo - badawczego można znaleźć na stronie: www.klubynaszejziemi.pl/
  • Koło matematyczne "KANGURKI"
  • Koło plastyczne "PASTELKI"
  • Koło sportowe "WALECZNE TYGRYSKI"
  • Koło taneczne "ISKIERKI"
  • Koło terapeutyczno - czytelnicze
  • Koło korekcyjno - profilaktyczne
  • Koło origami
  • Koło teatralne

 

KOŁA odbywają się co tydzień /od października do końca maja/

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Kontakt

Przedszkole Samorządowe nr 64
pn."Akademia Jasia i Magłosi" w Białymstoku

ul. Dubois 12, 15-349 Białystok

(85) 745-30-50, (85) 745-39-07
(85) 745-30-50


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI