PS 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku

Oferta

PS 64

Programy

Kierujemy się zasadą: "pokaż, a zapamiętam, pozwól wziąć udział, a zrozumiem".

Stosujemy też naczelną zasadę koncepcji planu daltońskiego, która brzmi „nauczycielowi nie wolno robić niczego, co dziecko potrafi zrobić samo”.

Zajęcia prowadzimy w oparciu o:

 • obowiązującą "Podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego"
 • "Dziecięcą matematykę" - E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • "Wokół przedszkola" - M. Kwaśniewskiej, J. Lendzion, W. Żaby-Żabińskiej
 • "Mamo, tato, idę do przedszkola”- Program adaptacji dziecka do przedszkola
 • „Każdy przedszkolak wie, jak zachować się" - program wychowawczy

Realizujemy również inne programy:

 • "Bezpieczny Przedszkolak"
 • "Kubusiowi Przyjaciele Natury"
 • "Czyste powietrze wokół nas"
 • Międzynarodowy Program Profilaktyki Zdrowia Psychicznego "Przyjaciele Zippiego"
 • "TECHNIKOLUDEK czyli przedszkolak w świecie technologii" - projekt ogólnopolski
 • "Co warto jeść?"
 • "Akademia Zdrowego Przedszkolaka"
 • "Akademia Aquafresh" - Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków
 • "15 minut z matematyką"
 • Zabawy fundamentalne

Stosujemy nowatorskie metody prowadzenia zajęć, m.in.:

 • Koncepcję planu daltońskiego
 • zabawy fundamentalne
 • Edukację przez ruch D.Dziamskiej
 • Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 • metodę R. Labana
 • globalnego czytania I. Majchrzak
 • gimnastykę mózgu P. Dennisona
 • metodę C. Freineta
 • muzykoterapię, arteterapię
 • terapię poprzez bajki
 • techniki twórczego myślenia
 • Metody Pedagogiki Zabawy


Zadania przewidziane do realizacji na rok szkolny 2021/2022:

Wychowawcza rola rodziny - wspomaganie przez przedszkole.

Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego
i dbałości o zdrowie.

 

 

Kontakt

Przedszkole Samorządowe nr 64
pn."Akademia Jasia i Magłosi" w Białymstoku

ul. Dubois 12, 15-349 Białystok

(85) 745-30-50, (85) 745-39-07
(85) 745-30-50


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI