PS 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku

Zajęcia dodatkowe

PS 64

Śpiewająca Polska

Chór "Śpiewające Nutki" z Przedszkola Samorządowego Nr 64 w Białymstoku działa od września 2012 roku. Założony został z inicjatywy pani dyrektor Bożeny Arłukiewicz. W chórze śpiewają dzieci wyłonione podczas przesłuchań oceniających predyspozycje słuchowe oraz wokalne. 

Chór należy do Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska” . Program jest od początku dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Śpiewająca Polska wspiera rozwój chórów przedszkolnych i szkolnych przez sprawowanie opieki merytorycznej nad chórami i dyrygentami, organizowanie warsztatów, konkursów i koncertów, a także zamawianie kompozycji przeznaczonych dla chórów dziecięcych i młodzieżowych. Nie do przecenienia dla realizacji celów projektu jest współpraca z uczelniami muzycznymi kształcącymi dyrygentów w zakresie zarówno artystycznym, jak i dydaktycznym.

W latach 2006–2014 program Śpiewająca Polska prowadziło Narodowe Centrum Kultury, a opiekę merytoryczną sprawował Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans. Od 2015 roku, decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program został włączony do projektu MKiDN Akademia Chóralna, prowadzonego przez Narodowe Forum Muzyki. 

Do chwili obecnej chór wystąpił na wielu koncertach zarówno w przedszkolu, uświetniając swoimi występami uroczystości takie jak: Jasełka, uroczysta gala konkursu „Skrzydlaci przyjaciele”, „Dzień Rodziny” oraz w koncertach chórów programu „Śpiewająca Polska”: „Kolędy i Pastorałki” 2012r, „Chóry szkolne w 100. rocznicę urodzin Witolda Lutosławskiego” 2013r.

Naszymi sukcesami jest dwukrotne zdobycie Srebrnego Dyplomu podczas XII i XIII Regionalnego Przeglądu Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”.

Chór prowadziła dyrygentka, pianistka, kompozytorka pani Monika Sypytkowska, która posiada bogate doświadczenie w pracy zarówno z dziećmi, jak i z młodzieżą. Jest laureatką wielu konkursów chóralnych. Brała udział w Musicalu Jana Krutula „Królewna Śnieżka”, współpracowała z chórem Opery i Filharmonii Podlaskiej podczas nagrań utworu Krzysztofa Pendereckiego „Siedem bram Jerozolimy”. Brała udział w seminariach dla dyrygentów jako uczestnik czynny – dyrygent, prowadzonych pod kierunkiem Maestro Paula Kantschiedera. Uczestniczka wielu edycji seminarium dla nauczycieli „Wychowanie Przez Sztukę”, na którym prezentowała własne projekty edukacyjne.

Od lutego 2016r. do stycznia 2017r. chór prowadziła Jolanta Drużyńska- dyrygentka, studentka Uniwersytetu Muzycznego w Białymstoku na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w klasie dyrygowania dr hab.Anny Olszewskiej. Studentka Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku historia. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2012/2013 na kierunku historia. Od roku 2015 współpracuję z Podlaskim Centrum Muzycznym. Jest uczestniczką wielu warsztatów i wykładów dla dyrygentów m.in. „Podstawy Emisji Głosu” – Elena Egorova (30.01.2010 Warszawa) ,„Osobowość dyrygenta w świetle wyzwań współczesnego życia muzycznego”(17-19.04.2015 r. Warszawa), „Misterium sztuki dyrygenckiej”- Marek Dyżewski, „Wpływ techniki wokalnej na barwę chóru dziecięcego”- mgr Agnieszka Sowa (07.12.2015r. Białystok),warsztaty metodyczne dla nauczycieli szkół muzycznych Regionu Wielkopolskiego „Chóralne Abecadło”zorganizowanych w Poznańskiej Szkole Chóralnej Jerzego Kurczewskiego( 08.05.2015 r. Poznań), „Specyfika pracy dyrygenta z chórem szkolnym”- Zdzisław Ohar (26.09.2015r. Białystok), „Praca z chórem szkolnym z elementami improwizaji wokalnej i interpretacji melodii metodą Justina Ward.”- Ewa Domagała (21.06.2015r. Warszawa), „Oddech życiowy a oddech wokalny-przepis na chór. O pozamuzycznych sposobach motywowania młodzieży i uświadamienia im znaczenia śpiewu w ich życiu” - Tadeusz Eckert (21.06.2015 r.Warszawa), Uczesniczka edycji seminarium dla nauczycieli „Wychowanie przez sztukę”.

Od stycznia 2017 r. chór prowadzi Noemi Januszko – dyrygentka, nauczycielka, studentka Uniwersytetu Muzycznego w Białymstoku na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej drugiego stopnia w klasie dyrygowania dr hab. Anny Olszewskiej. Ukończyła studia pierwszego stopnia na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w klasie dyrygowania prof. zw. dr hab. Janusza Staneckiego. Jest uczestniczką wielu warsztatów i wykładów dla dyrygentów m. in. W kręgu chóralistyki polskiej (23-24.11.2016 Białystok), Śpiew wieków (20-21.10.2016 Białystok), Lider w grupie chóralnej- Joanna Misiek-Zbierska (11.03.2016 Gdańsk), Mistrzowskie kursy dyrygowania – Robert Sund (11-14.01.2016 Bydgoszcz), Muzyczna płynność – Roger Treece (10.12.2015 Bydgoszcz), Oryginalne efekty brzmieniowe, czyli elementy topofoniczne w muzyce chóralnej – Renata Szerafin-Wójtowicz (24.10.2015 Bydgoszcz), Współczesna aranżacja na różne rodzaje zespołów chóralnych- Philip Lawson (21-22.04.2015 Bydgoszcz). Uczestniczka edycji seminarium dla nauczycieli „Wychowanie przez sztukę”.

Kontakt

Przedszkole Samorządowe nr 64
pn."Akademia Jasia i Magłosi" w Białymstoku

ul. Dubois 12, 15-349 Białystok

(85) 745-30-50, (85) 745-39-07
(85) 745-30-50


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI