PS 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku

Ogłoszenia

Serdecznie zapraszamy na Bal Jesienny

pod hasłem

„100 lat radości z niepodległości”,

który odbędzie się:

16 października 2018r. (wtorek) w godzinach 15:30-17:30

dla grup: I, II, III, IV, X (hol I piętro)

17 października 2018r. (środa) w godzinach 15:30- 17:30

dla grupy V, VI, VII, VIII, IX, XI (hol I piętro).

Mile widziane stroje rodziców i przedszkolaków w barwach biało-czerwonych lub z elementem biało-czerwonym.

DRODZY RODZICE!

Serdecznie zapraszamy na zajęcia otwarte w poszczególnych grupach:

Gr. I – 15.10.2018r. (poniedziałek) godz. 9:30 (pasowanie na przedszkolaka)

Gr. II - 19.10.2018r. (piątek) godz. 15:30

Gr. III – 18.10.2018 (czwartek) godz. 15:30

Gr. IV – 09.10.2018r. (wtorek) godz. 15:30 (w sali grupy VI)

Gr. V – 08.10.2018r. (poniedziałek) godz. 15:30

Gr. VI – 10.10.2018r. (środa) godz. 15:30

Gr. VII – 01.10.2018r. (poniedziałek) godz. 15:30

Gr. VIII – 12.10.2018r. (piątek) godz. 15:30

Gr. IX – 11.10.2018r. (czwartek) godz. 15:30 (w sali grupy VI)

Gr. X – 18.10.2018r. (czwartek) godz. 9:30 (pasowanie na przedszkolaka)

Gr. XI – 18.10.2018r. (czwartek) godz. 15:30 (pasowanie na przedszkolaka)

W dniu dzisiejszym uruchomiliśmy naszą nową stronę internetową. Naszą stronę można teraz przeglądać zarówno na komputerach jak i na urządzeniach mobilnych.

Z radością przyjmiemy informację zwrotną i konstruktywną krytykę.

Dotychczasowa strona znajduje się pod adresem  STARA.PS64.PL

 

UWAGA RODZICE!

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” informuje, iż od dnia 1.12.2016 r. zmianie ulega sposób wnoszenia opłat za usługi przedszkolne (Zarządzenie 12/2016 Dyrektora PS 64 z 18.11.2016 r.) Płatności za przedszkole można dokonywać wyłącznie poprzez wpłatę na konta bankowe przedszkola do 10 dnia każdego miesiąca, zgodnie z zawartą z przedszkolem umową.

Należy pamiętać, że opłatę wnosimy na odrębne rachunki bankowe zgodnie z informacją 
o wysokości opłat za dany miesiąc zamieszczoną na stronie internetowej iPrzedszkola 
w zakładce należności (szczegóły) lub informacją uzyskaną od intendenta.


Nr konta bankowego, na który wnosimy opłatę stałą, odsetki, nadgodziny:

90 1240 2890 1111 0010 3570 8862(Bank Pekao SA II Oddz. w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 42)

Nr konta bankowego, na który wnosimy opłatę za żywienie, odsetki:

49 1240 2890 1111 0010 3570 8921(Bank Pekao SA II Oddz. w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 42)