Wyprawka


Informacja o wyposażeniu dziecka znajduję się na tablicy

wewnątrz budynku przedszkola.