Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze na miesiąc luty

1. NA DALEKIM BIEGUNIE: zapoznanie dzieci z życiem ludzi i zwierząt zamieszkujących inne kontynenty; rozumienie istoty zjawisk atmosferycznych i unikanie zagrożeń stwarzanych przez naturę; nabywanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem.

2. KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY: rozwijanie wrażliwości ekologicznej, zachęcanie do dbania o najbliższe otoczenie; nabywanie wiedzy na temat różnych sposobów oszczędzania energii; eksperymentowanie z materiałem o różnej fakturze i kolorze.

3. ZWIERZĘTA Z OGRODU ZOOLOGICZNEGO: poznanie wybranych przedstawicieli zwierząt egzotycznych; wypowiadanie się prostymi zdaniami na temat wysłuchanego tekstu; wyrażanie danego nastroju  za pomocą innych środków ekspresji; doskonalenie umiejętności posługiwania się określeniami wysoki, niski, długi, krótki.

4. ZIELONY OGRÓDEK: zakładanie w sali zielonego ogródka: sadzenie cebulek i wysiew nasion do pojemników, poznawanie czynników potrzebnych do wzrostu roślin; wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych (dziecko stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i przewiduje co się może zdarzyć); podejmowanie działalności plastyczno-konstrukcyjnej.

,, Daj mi rączkę” - piosenka

   sł. i muz. Danuta Jagiełło, Karol Jagiełło

 1. Daj mi rączkę - dam ci ja,

zatańczymy raz i dwa.

              Dookoła na paluszkach,

              leciuteńko tak jak muszka.   / bis

 2.Teraz nóżką wytupiemy

   i rączkami wyklaszczemy.

                Jeszcze tylko skoki dwa,

                dookoła raz i dwa.  / bis

,Dzieci dbają o środowisko” - wiersz

autor Bożena Forma

W zgodzie z przyrodą
żyją wszystkie dzieci.
Kochają jasne słonko,
które na niebie świeci.

Nie łamią gałęzi,
dbają o rośliny,
podczas wycieczek do lasu
nie płoszą zwierzyny.

Często też dorosłym
dobry przykład dają -
w wyznaczonych miejscach
śmieci zostawiają
.