Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne na miesiąc czerwiec

Dzień dziecka – zapoznanie z pracą strażaka, poznawanie wybranych cech środowiska leśnego, rozwijanie inwencji twórczej dziecka. Rozwijanie umiejętności gry na bum bum rurkach.  Wdrażanie do kulturalnego zachowania dzieci podczas przedstawienia

Podróżować każdy może na rowerze na motorze – Wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu. Rozwijanie umiejętności przeliczania z użyciem liczebników głównych. . Poznawanie wybranych środków transportu lądowego, powietrznego, wodnego. Rozwijanie procesów analizy i syntezy wzrokowej.

Na łące – rozwijanie pozytywnego stosunku do przyrody. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się całymi zdaniami. Określanie położenia w przestrzeni: na, pod, za, przed, obok, wysoko, nisko. Ilustrowanie ruchem treści piosenki.

Wakacje tuż tuż – wdrażanie dzieci do pełnienia określonych ról społecznych (mama, tata, dziecko, nieznajomy), uwrażliwianie dzieci na kontakty z obcymi ludźmi. Poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się podczas zabaw nad wodą i podczas wakacji Sprawdzanie zachowania się różnorodnych przedmiotów w wodzie.

ŁĄKA  Muzyka: T. Strąk   Słowa: S. Kraszewski 

Na wiosennej łące tańczyły zające,

po trawie skakały, z łąką się witały.

Witały ślimaka, motyla i szpaka,

Żabę, kreta, muchę, mrówkę i ropuchę. 

Refren: Hej, ha, raz, dwa, trzy,

z zajączkami zatańcz ty,

Hej, ha, raz, dwa, trzy,

z zajączkami tańcz i ty!

Na wiosennej łące tańczyły zające,

po trawie skakały, kwiatki oglądały.

Oglądały bratki, fiołki i bławatki,

mlecze i rumianek, przez calutki ranek.

„RANO NA ŁĄCE”   M. Buczkówna

Słońce.

Na łące

wszyscy pracują od samego ranka:

pszczoła we wnętrzu rumianka

odkurza żółty dywanik

ze złotego pyłu.

Mrówki – ścieżkę oczyściły,

aż świeci każde ziarenko piasku.

Motyl – skrzydełkami

otrzepuje krople rosy z koniczyny.

Osy – polerują listki jaskrów,

aż oczy bolą od blasku.