jezyki

thumb_20170524_151851Mamo, Tato dziś wszystkie dzieci niosą Tobie życzeń bukiecik,

serduszka gorące, kwiatuszki pachnące, co wyrosły na naszej łące....

Więcej…

Środki transportu – kształcenie umiejętności układania opowiadania do podanego tematu, rozwijanie inwencji twórczej, zwrócenie uwagi na zmiany jakim uległy pojazdy na przestrzeni lat – wygoda oraz krótszy czas podróży; zwrócenie uwagi na właściwe zachowanie się w środkach transportu komunikacji publicznej; rozpoznawanie i nazywanie poszczególnych figur geometrycznych .

Więcej…

thumb P1090145

8 marca wybraliśmy się na wycieczkę do Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy.

Więcej…

 JAJKO – TEMAT ZREALIZOWANY METODĄ PROJEKTU – usystematyzowanie wiedzy na temat jajek, próby postawienia hipotez i pytań badawczych; formułowanie prostych wniosków na podstawie własnych obserwacji, obserwowanie wybranych obiektów za pomocą lupy i mikroskopu; poznanie walorów odżywczych jajek oraz  sposobów ich  przyrządzania; konstruowanie prostych gier ściganek, wdrażanie do nabywania odporności emocjonalnej.

Więcej…

thumb P1090141

W poniedziałek 6 lutego wybraliśmy się na wycieczkę do pobliskiego sklepu ze zdrową żywnością.

Więcej…

thumb DSC 0042

17 lutego w naszej grupie obchodziliśmy  święto: „Dzień Kota”.

Więcej…

 

ZIELONY OGRÓDEK – zapoznanie dzieci z tematyką dotyczącą zakładania hodowli roślin; nazywanie głównych części roślin kwiatowych; rozpoznawanie różnych gatunków gleb: piasek, glina, czarnoziem, torf; rozpoznawanie i nazywanie zgromadzonych nasion oraz sadzonek, porównywanie wielkości, kształtu oraz koloru; 

Więcej…