Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na maj

„Wiosna w ogrodzie”

„Środki lokomocji”

„W krainie książek”

„Święto naszych rodziców”

Obserwowanie zmian jakie zachodzą wiosną w przyrodzie. Przypomnienie niektórych nazw wiosennych kwiatów. Wycieczka do ogródków działkowych.

Zwrócenie uwagi na różnorodność pojazdów – lądowe, powietrzne, wodne. Zachęcanie do samodzielnego wykonania łódki z papieru.

Zainteresowanie rówieśników ulubioną książką. Zwrócenie uwagi na prawidłowe obchodzenie się z książką.

Wypowiadanie się na temat swoich najbliższych, rysowanie ich  portretów. Czerpanie radości z przygotowywania upominków dla rodziców. Pokonywanie tremy podczas występów przed publicznością.

Skarga książki – wiersz

Huszcza Jan

 Jestem książką z dużej szafy.
 Wszyscy mówią, żem ciekawa,
 więc mnie ciągle ktoś pożycza,
 lecz nie cieszy mnie ta sława.
 Miałam papier bielusieńki,
 ślady na nim Florka ręki.
 Pozginał Jaś mi rogi,
 Julek na mnie kładł pierogi.
 Krzyś ze swym zwyczajem zgodnie,
 trzymał mnie aż trzy tygodnie.
 Narysował na okładce
 Staś diabełka, małpkę w klatce.
 Anka, Władka siostra mała,
 ta mi kartki dwie wyrwała.
 Cóż mi z tego, żem ciekawa,
 dłużej żyć tak nie potrafię.
 Nie będziecie mnie szanować,
 to się na klucz zamknę w szafie.

„Tata jest potrzebny”

sł. I muz. K. Bożek – Gowik

 Tata jest potrzebny, żeby przybić gwóźdź,
Tata jest potrzebny, by na spacer pójść.
Tata jest potrzebny, by przytulić mnie
i bajkę opowiedzieć, gdy oczy klei sen.

Bo tata, tata, tata,
potrzebny bardzo jest
gdy kiedyś spotkam lwa,
to on uratuje mnie.

Tata jest potrzebny, żeby w piłkę grać,
tata jest potrzebny, by lizaka dać.
Tata jest potrzebny, a ja kocham go
i czuję się bezpiecznie, gdy obok idzie on.

Bo tata, tata, tata,….