PS 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku

Aktualności

PS 64

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze na kwiecień

Wiosna na wiejskim podwórku

Poszerzanie wiedzy na temat wsi, zwierząt żyjących w gospodarstwie wiejskim, wyjaśnianie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi; poznawanie narzędzi potrzebnych na wsi i ich zastosowania; ćwiczenia ortofoniczne usprawniające aparat mowy poprzez wydawanie dźwięków, które wydają zwierzęta wiejskie.

W krainie książek

Budzenie zainteresowania książką jako źródłem wiedzy. Stwarzanie sytuacji inspirujących do układania własnych bajek i opowiadań. Stymulowanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia buzi i języka. wdażanie do aktywnego uczestniczenia w różnych przedstawieniach. Ćwiczenie orientacji w stosunkach przestrzennych.

Mali ekolodzy - Kubusiowi przyjaciele natury -

Wdrażanie dzieci do zachowań proekologicznych. Poznawanie znaczenia lasu w życiu człowieka (czyste powietrze. dostawca darów leśnych) oraz konieczności jego ochrony, Zachęcanie do segregacji odpadów, umiejętnego korzystania z zasobów energii elektrycznej i wody.

Polska - moja ojczyzna

Rozwijanie poczucia przynależności narodowe. Poznanie położenia geograficznego Polski na mapie, wskazywanie największych miast, słuchanie opowiadań; określanie swojego miejsca zamieszkania; dostrzeganie w najbliższym otoczeniu symboli narodowych.

„Książeczka” K. Pac – Gajewska - wiersz

W książeczce płynie rzeczka,

w książeczce szumi las.         

W prześlicznych tych książeczkach

tysiące przygód masz.            

Książeczka cię powiedzie      

na strome szczyty skał,          

z niej możesz się dowiedzieć,

gdzie niedźwiedź zimą spał.  

Jak świerszczyk grał na skrzypcach,

jak morzem płynął śledź,       

i co robiła Wikcia,                 

by same piątki mieć.              

Lecz chroń i szanuj książki    

i kartek nie drzyj też,

wpierw dobrze umyj rączki,  

a potem książki bierz.            

Kontakt

Przedszkole Samorządowe nr 64
pn."Akademia Jasia i Magłosi" w Białymstoku

ul. Dubois 12, 15-349 Białystok

(85) 745-30-50, (85) 745-39-07
(85) 745-30-50


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI