PS 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku

Aktualności

PS 64

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne maj.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na maj gr. V Mróweczki.

Podróże po Europie.

- poszerzanie słownictwa poprzez zapoznanie z pojęciami: Europa, Unia Europejska

- zapoznanie z mapą Europy oraz kształtami kartograficznymi wybranych krajów europejskich

- wzmacnianie przynależności do społeczności europejskiej poprzez naukę hymnu Unii Europejskiej

- rozwijanie zainteresowań twórczych poprzez wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami

Majowa łąka:

- zapoznanie z mieszkańcami łąki oraz charakterystycznymi roślinami

- uwrażliwianie na potrzebę dbania o naturę

- zapoznanie z cechami charakterystycznymi owadów oraz ich pożytecznością dla środowiska

- wyrażanie emocji poprzez taniec i zabawy dramowe

Kosmiczne przygody:

- rozwijanie umiejętności swobodnych wypowiedzi na podany temat, dzielenie się wiedzą z rówieśnikami

- zapoznanie ze specyfiką pracy astronauty poprzez odgrywanie scenek i zabawy tematyczne

- usprawnianie umiejętności liczenia oraz tworzenia zbiorów

- rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez oglądanie książek tematycznych i poznanie ciekawostek związanych z kosmosem

Kocham moją rodzinę:

- wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wykonywanie utworów muzycznych i literackich

- rozwijanie słownictwa poprzez zapoznanie nietypowymi nazwami członków rodziny

- wyrażanie ekspresji twórczych podczas malowania portretu rodziny

- wzbudzanie w dzieciach pozytywnych emocji podczas wykonywania upominków najbliższej rodzinie

Piosenka „Oda do radości”

O Radości, iskro bogów, kwiecie elizejskich pól
święta, na twym świętym progu staje nasz natchniony chór
Jasność twoja wszystko zaćmi, złączy, co rozdzielił los.
Wszyscy ludzie będą braćmi tam, gdzie twój przemówi głos.  x2

Patrz, patrz: wielkie słońce światem biegnie, sypiąc złote skry,
jak zwycięzca, jak bohater – biegnij, bracie, tak i ty.
Radość tryska z piersi ziemi, Radość pije cały świat.
Dziś wchodzimy, wstępujemy na Radości złoty ślad.   x2

Wolność w sercu, w naszym śpiewie, ona w splocie ludzkich rąk
Kiedy Polska jest w potrzebie, do Komisji wznosim’ głos
Wstańcie ludzie, wstańcie wszędzie, kiedy jeszcze na to czas
Niech Europa nie odpuszcza, niechaj broni sądów bram!   x2

Kontakt

Przedszkole Samorządowe nr 64
pn."Akademia Jasia i Magłosi" w Białymstoku

ul. Dubois 12, 15-349 Białystok

(85) 745-30-50, (85) 745-39-07
(85) 745-30-50


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI