PS 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku

Aktualności

PS 64

Grupa VIII - Orzełki

WSZYSTKIE DZIECI NASZE - słuchanie bajek, opowiadań-wskazywanie uniwersalnych wartości takich jak: sprawiedliwość, piękno, prawda; zaznajomienie z nazwami narodowości dzieci  z różnych krajów świata, określanie miejsc ich zamieszkania...

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS  - wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów, zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego, przekazywanie prawidłowych wzorców relacji interpersonalnych i zachowań...

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH - zdrowy tryb życia: wypowiedzi dzieci na temat sposobów spędzania wolnego czasu; poszerzenie słownictwa o nazwy z zakresu różnych dyscyplin sportowych; stosowanie profilaktyki zdrowotnej - zachęcanie do...

Strona 1 z 4

Kontakt

Przedszkole Samorządowe nr 64
pn."Akademia Jasia i Magłosi" w Białymstoku

ul. Dubois 12, 15-349 Białystok

(85) 745-30-50, (85) 745-39-07
(85) 745-30-50


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI