PS 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku

O Przedszkolu

PS 64

Kadra pedagogiczna

Nasze nauczycielki ukończyły:

studia podyplomowe:

 • Zarządzanie Oświatą
 • Socjoterapię
 • Terapię Pedagogiczną
 • Nauczanie Zintegrowane
 • Logopedię
 • Gimnastykę korekcyjno - kompensacyjną
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Pedagogikę specjalną
 • Pedagogikę resocjalizacyjną
 • Arteterapię
 • Kształcenie informatyczne w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 • Edukację i terapię osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

kursy kwalifikacyjne:

 • Terapię Pedagogiczną
 • Zarządzanie Oświatą
 • Metodykę nauczania języka angielskiego w zakresie wczesnoszkolnym i przedszkolnym
 • Terapię ręki
 • Integrcję sensoryczną
 • Oligofrenopedagogikę
 • Trenera Umiejętności Społecznych i Życiowych
 • Arteterapię i Terapię Zajęciową
 • Instruktora teatralnego
 • Instruktora Tańca Nowoczesnego

Kontakt

Przedszkole Samorządowe nr 64
pn."Akademia Jasia i Magłosi" w Białymstoku

ul. Dubois 12, 15-349 Białystok

(85) 745-30-50, (85) 745-39-07
(85) 745-30-50


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI