PS 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku

Informacje

„Przedszkolaki odkrywają świat”

(realizacja w latach 2018-20)

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych oraz kształtowanie postaw/ umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w różnych rolach społecznych i zawodowych u  dzieci, podwyższenie kompetencji zawodowych  nauczycieli oraz wsparcie rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli.

W ramach projektu realizowane są :

 • zajęcia z języka angielskiego: „Easy English”
 • zajęcia matematyczne: „Matematyka na co dzień”
 • zajęcia naukowo – techniczne: „Mały konstruktor”
 • zajęcia przyrodnicze: „Przedszkolni naukowcy”
 • zajęcia informatyczne: „Komputerowy świat Przedszkolaka”
 • zajęcia szachowe: „W królestwie szachów”

„Wszystko zaczyna się w przedszkolu”

(realizacja w latach 2017-20)

Celem projektu jest wzrost dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci oraz zniwelowanie deficytów rozwojowych u  dzieci, a także udoskonalenie umiejętności  nauczycieli w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji wychowawczych  rodziców.

W ramach projektu relizowane są:

 • zajęcia logopedyczne indywidualne
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne
 • pomoc psychologiczno – pedagogiczna
 • zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy
 • zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne